സർക്കാർ ഉത്തരവുകൾ

Government Orders

വേർതിരിയ്ക്കുക
ദ്രുശ്യമാക്കുക # 
തലക്കെട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കപ്പെട്ടത് %s ഹിറ്റുകൾ
Budget Estimates 2018-19 - ‘Demand NO-XVII, Education,Sports,Art and Culture – Distribution of Lumpsum Provision under Major Head(S) of Account’ , 2203 – Sanctioned - Order 24-05-2018 77
Administrative Sanction – Government Polytechnic College, Perumbavoor and Government Polytechnic College, Palakkad – Reg 22-05-2018 127
Establishing Centre of Excellence in Systems, Energy & Environment (CESEE) for Government College of Engineering, Kannur and executing civil works for Government Engineering College, Thrissur – Administrative Sanction accorded – Orders 22-05-2018 85
Administrative Sanction for the construction of New Building to the Government Technical High School, Kulathur – Orders 22-05-2018 61
Purchase of Desktop Computers, Laptops, Software, Projectors, Workstation, purchase and installation of CCTV and related accessories etc. for various Government Engineering Colleges – Administrative Sanction accorded – Orders 22-05-2018 82
Bye-election to Chenganur Legislative Assembly Constituency – Declaration of holiday on the day of Poll as Public Holiday to the Public Officers and Educational Institutions in the area covered by the Constituency – Orders 21-05-2018 114
കേരള രാജ്‍ഭവനിലെ ടെയ്‍ലര്‍ തസ്‍തികയിലെ ഒഴിവ് നികത്തുന്നത് - സംബന്ധിച്ച് 19-05-2018 99
Government decision to recast promotions of Engineering College Faculty Members – Hearing Notice - Reg 16-05-2018 211
സര്‍ക്കാര്‍ പോളിടെക്നിക്ക് - കമ്പ്യൂട്ടര്‍/കമ്പ്യൂട്ടര്‍ ഹാര്‍ഡ്‍വെയര്‍ മെയിന്‍റനന്‍സ്, ഇലക്ട്രോണിക്സ്/ഇലക്ട്രോണിക്സ് & കമ്മ്യൂണിക്കേഷന്‍ വിഭാഗം - പഠനാവശ്യത്തിനായി അവധിയിലായിരുന്ന ഹെഡ് ഓഫ് സെക്ഷന്‍ തസ്തികയിലെ അദ്ധ്യാപകരുടെ പുനഃപ്രവേശം - ഉത്തരവ് 16-05-2018 210
Modernization of existing wave generating system and purchase of data acquisition system with sensors and software for the laboratory wave flume of PG Hydraulics lab & Purchase of 151 nos of Laptops for CET – Administrative Sanction – Orders 11-05-2018 118

ഭൂപടം

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2451200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.
ഫാക്സ് : 0471-2451369, 0471-2463733.