സർക്കാർ ഉത്തരവുകൾ
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരളം (കേരള സർക്കാർ)

Government Orders

വേർതിരിയ്ക്കുക
ദ്രുശ്യമാക്കുക # 
തലക്കെട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കപ്പെട്ടത് %s ഹിറ്റുകൾ
Land Acquisition for public purpose – Streaming of Land Acquisition proceedings – Dispensing with High Level Committee – Entrusting powers to Revenue Department for issuing sanction for Land Acquisition – Modified - Orders 19-03-2019 64
Implementation of AICTE scheme in Government and Aided Polytechnic Colleges – Qualification for the post of Principal – Clarification – Orders issued. 15-03-2019 246
01/01/2005 മുതല്‍ 01/01/2017 വരെയുള്ള ക്ഷാമബത്ത കുടിശ്ശിക പ്രോവിഡന്‍റ് ഫണ്ട് അക്കൗണ്ടില്‍ ലയിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള സമയപരിധി ദീര്‍ഘിപ്പിച്ച് നല്‍കികൊണ്ട് - ഉത്തരവ് 13-03-2019 173
വോട്ടര്‍ പട്ടിക ശുദ്ധീകരണ യജ്ഞത്തിന്‍റെ ഭാഗമായി ബൂത്ത് ലെവല്‍ ഓഫീസര്‍മാര്‍ക്ക് ഡ്യൂട്ടി സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റിന്‍റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ 02.03.2019 ന് ഡ്യൂട്ടി ലീവ് അനുവദിച്ച് - ഉത്തരവ് 11-03-2019 142
Promotion of Associate Professors in Production-cum-Plant Engineering in Government Engineering Colleges - Judgement in Civil Appeal No.4604 and 4502 of 2016 and in the other connected cases of the Hon’ble Supreme Court of India - Compliance of - Orders 08-03-2019 256
Promotion/Reversion of Associate Professors in Mechanical Engineering in Government Engineering Colleges - Judgement in Civil Appeal No.4604 and 4502 of 2016 and in the other connected cases of the Hon’ble Supreme Court of India - Compliance of - Orders 08-03-2019 355
Promotion of Associate Professors in Information Technology in Government Engineering Colleges - Judgement in Civil Appeal No.4604 and 4502 of 2016 and in the other connected cases of the Hon’ble Supreme Court of India - Compliance of - Orders 08-03-2019 225
Promotion/Reversion of Associate Professors in Electrical & Electronics Engineering in Government Engineering Colleges - Judgement in Civil Appeal No.4604 and 4502 of 2016 and in the other connected cases of the Hon’ble Supreme Court of India - Compliance 08-03-2019 319
Promotion of Associate Professors in Electronics & Communication Engineering in Government Engineering Colleges - Judgement in Civil Appeal No.4604 and 4502 of 2016 and in the other connected cases of the Hon’ble Supreme Court of India - Compliance of - O 08-03-2019 292
Promotion of Associate Professors in Computer Science & Engineering in Government Engineering Colleges - Judgement in Civil Appeal No.4604 and 4502 of 2016 and in the other connected cases of the Hon’ble Supreme Court of India - Compliance of - Orders 08-03-2019 280
Foreign Travel
Apply Online

Map

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2451200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.
ഫാക്സ് : 0471-2451369, 0471-2463733.