സർക്കാർ ഉത്തരവുകൾ
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരളം (കേരള സർക്കാർ)
 

Government Orders

വേർതിരിയ്ക്കുക
ദ്രുശ്യമാക്കുക # 
തലക്കെട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കപ്പെട്ടത് %s ഹിറ്റുകൾ
THSLC Examination March 2021 – Appointment of Internal/External Examiners - Orders 25-02-2021 7
Concessions granted to the students with disabilities of Cerebral Palsy, Epilepsy with Locomotor disabilities, Autism and Blindness who are appearing for Diploma Examinations conducted by Technical Education Department - Orders 25-02-2021 13
Dr. Anillal. S, Professor in College of Engineering, Thiruvananthapuram - No Objection Certificate for participating in the interview in NRTD Sanctioned – orders 20-02-2021 79
തിരുവനന്തപുരം കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ലെ പ്രൊഫസർമാരായ ഡോ.എൻ.അശോക് കുമാർ , ഡോ.എസ് ജയകുമാർ എന്നിവർക്ക് നിരാക്ഷേപസാക്ഷ്യപത്രം അനുവദിച്ചു - ഉത്തരവ് 20-02-2021 87
സ്ഥലം മാറ്റം - ഇടുക്കി സർക്കാർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലെ ഡോ. സ്‌മിനേഷ് നെ തൃശൂർ എൻജിനീയറിംഗ് കോളേജിലേക്ക് - ഉത്തരവ് 20-02-2021 66
G.O (Rt) No 289/21 Dated 15.02.2021 of Higher Education (L) Dipartment 20-02-2021 175
Order of the hon'ble Kerala Administrative tribunal in O.A(EKM) 142812020 and O.A I480/2020 & O.A1483 - Orders issued. 20-02-2021 155
കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ - നിയമന പരിശോധന - ഉദ്ദ്യോഗസ്ഥർ ഹാജരാകുന്നത് - സംബന്ധിച്ച് 19-02-2021 101
എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജുകള്‍ (സര്‍ക്കാര്‍/എയ്‍ഡഡ്) ഗവേഷണത്തിന് കോളേജിലെ സൗകര്യങ്ങള്‍ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരാത്ത കാലയളവിലെ പി.എച്ച്.ഡി. വിദ്യാര്‍ത്ഥികളുടെ ഫീസ് ഇളവ് നല്‍കി - ഉത്തരവ് 16-02-2021 93
Admission to Diploma Programme through Lateral Entry 2020-21 – Mandatory subjects prescribed to be passed by candidates of second year Engineering Course of NCVT/SCVT/KGCE – Sanction Accorded - Orders 11-02-2021 168
Foreign Travel
Apply Online
 
 

Map

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2561200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.