സർക്കാർ ഉത്തരവുകൾ
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരളം (കേരള സർക്കാർ)
 

Government Orders

വേർതിരിയ്ക്കുക
ദ്രുശ്യമാക്കുക # 
തലക്കെട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കപ്പെട്ടത് %s ഹിറ്റുകൾ
College of Fine Arts - Promotion , Transfer and posting to the posts of Principal and Professor Grade - I - Sanctioned-Orders issued. 24-06-2022 41
സെൻട്രൽ പോളിടെക്നിക്ക് കോളേജിലെ മെൻസ് ഹോസ്റ്റലിൽ ബാക്കിയുള്ള അറ്റകുറ്റപണികൾ പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിന് പുതുക്കിയ ഭരണാനുമതി അനുവദിച്ചു - ഉത്തരവ് 24-06-2022 16
Construction of Open Air auditorium at Central Polytechnic College, Trivandrum -Revised Administrative sanction-Accorded­ Orders issued 24-06-2022 11
Construction of Toilet block and Lift room in the existing Academic Block at Peringavu campus, Maharaja's Technological Institute, Thrissur - Revised Administrative sanction-Accorded-Orders issued 24-06-2022 11
Annual Plan 2022-23 - Construction activities. Purchase of' fumiture ,Desktop Computers ,UPS etc in respect of various GovemmL'nt Polytcchnic C olleges -Rci'ised Administrative sanction-accorded - Orders issued. 21-06-2022 100
സർക്കാർ പോളിടെക്നിക്ക് കോളേജുകളിലെ ഇലക്ട്രോണിക്സ് സ് വിഭാഗം മേധാവി തസ്തികയിലേക്ക് താല്ക്കാലിക നിയമനം നല്കിയ സർക്കാർ - ഉത്തരവ് 21-06-2022 155
Construction of Academic Block in respect of Government Polytechnic College. Perumbavoor - Revised Administrative sanction - Accorded - Orders issued. 21-06-2022 93
Administrative sanction for the procurement of UPSs, Software, Desktops, Laptops etc. for the Engineering Colleges – IT Concurrence – Clarification - Reg 18-06-2022 110
കോമൺപൂൾ ലൈബ്രറി സർവീസ് - സീനിയർ ഗ്രേഡ് ലൈബ്രേറിയൻ , സയൻറിഫിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർ , സീനിയർ ഗ്രേഡ് ലൈബ്രേറിയൻ തസ്‌തികയിലേക്ക് സ്‌ഥാനക്കയറ്റവും സ്‌ഥലമാറ്റവും അനുവദിച്ച് - ഉത്തരവ് 16-06-2022 270
Refund of Tution Fee Remitted to Colleges – GO(Rt)No.77/2019/HEDN dated 18.01.2019 – Modified – Orders 16-06-2022 176
Foreign Travel
Apply Online
 
 

(13/06/22)   ___________________

(10/06/22)   ___________________

(17/05/22)   ___________________

(25/04/22)   ___________________

(13/12/21)   ___________________

(04/12/21)   ___________________

 

Map

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2561200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.