സർക്കാർ ഉത്തരവുകൾ
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരളം (കേരള സർക്കാർ)
 

Government Orders

വേർതിരിയ്ക്കുക
ദ്രുശ്യമാക്കുക # 
തലക്കെട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കപ്പെട്ടത് %s ഹിറ്റുകൾ
സർക്കാർ ഓഫീസുകളുടെ പ്രേവർത്തന സമയം ഓഫീസുകളിൽ പ്രദരർശിപ്പിക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച് 03-10-2022 123
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിനു കീഴിലുള്ള പോളിടെക്നിക് കോളേജുകളിലെ ഡിവോക് ഡിപ്ലോമ കോഴ്സുകളുടെ കരിക്കുലം അംഗീകരിച്ച് - ഉത്തരവ് 01-10-2022 135
Holiday for all educational institutions under Higher Education Dept on 03-10-2022 30-09-2022 137
Promotion/Transfer and Posting in the post of System Analyst – Order Issued 27-09-2022 233
ഫാഷൻ ഡിസൈനിംഗ് ആൻഡ് ഗാർമെൻറ് ടെക്‌നോളജി കോഴ്സിന്റെ 2022 - 23 അദ്ധ്യയന വർഷത്തെ പ്രേവേശനം ഓൺലൈൻ ആയി നടത്തുന്നതിന് അനുമതി നൽകി - ഉത്തരവ് 26-09-2022 150
ശ്രീ.ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ നംബൂതിരി കെ.ആർ.സീനിയർ ഗ്രേഡ് ലൈബ്രേറിയൻ (റിട്ട), കോളേജ് ഓഫ് എൻജിനീയറിങ്, തിരുവനന്തപുരം - നിരീക്ഷണകാലം - ഉത്തരവ് - സംബന്ധിച്ച് 22-09-2022 111
Merit-cum-Means Scholarship to the students of Technical High Schools - Rate and Annual Income Limit - Enhanced - Orders issued 22-09-2022 157
Annual Plan 2022-23 - Construction activities, Purchase of furniture, desktop computers, UPS,etc. in respect of various Government Polytechnic Colleges and various institutions under Centre for Continuing Education Kerala - Orders issued. 19-09-2022 188
Setting up of photographic studio, procurement and easels in Government College of Fine Arts, Thiruvananthapuram - Administrative sanction accorded - Orders issued 17-09-2022 77
Purchase of IT related equipment and Furniture in various Government Engineering Colleges under the Technical Education Department - Administrative sanction accorded - Orders issued. 17-09-2022 105

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2561200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.