സർക്കാർ ഉത്തരവുകൾ
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരളം (കേരള സർക്കാർ)
 

Government Orders

വേർതിരിയ്ക്കുക
ദ്രുശ്യമാക്കുക # 
തലക്കെട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കപ്പെട്ടത് %s ഹിറ്റുകൾ
Revised Administrative Sanction for the construction Play Ground in Zam Ummen Memorial Govt. Technical High School - Orders issued. 24-01-2023 113
13 th National Voter's Day on 25.01.2023-Voter's Pledge 23-01-2023 115
അനില്‍കുമാര്‍.കെ,ക്ലാര്‍ക്ക്,തൃക്കരിപ്പൂര്‍ GPTC - മാതൃ വകുപ്പില്‍ തിരികെ ചേരുന്നതിനുള്ള - സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവ് - സംബന്ധിച്ച് 13-01-2023 273
Examination calendar for the year 2023-24 of National Testing Agency(NTA)-avoiding semester end examinations on the NTA examination dates-reg 11-01-2023 233
ശ്രീമതി.ഹേമലത.ജി,അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് അസിസ്റ്റന്‍റ്,തൃശൂര്‍ - സ്വമേധയാ വിരമിക്കല്‍ -സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവ് - സംബന്ധിച്ച് 11-01-2023 289
ശ്രീ.ശ്യാം.എസ്.,ലൈബ്രേറിയൻ ഗ്രേഡ് II-ജോലിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ച് നിയമനം നൽകി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു 11-01-2023 406
Instruction in the Order dated 01.09.2022 in the OA.1563/2022 filed before the Hon'ble Kerala Administrative Tribunal by Sri.Sreekumar T., Trade Inspector, Electronics Department, Thiruvananthapuram Government Engineering College - Carried out - Orders i 07-01-2023 241
Establishment - Declaration of Probation of Smt. Meera. K. S, Librarian Grade-I, Govt. Polytechnic College, Kalamassery - Orders issued. 07-01-2023 116
Promoting to the post of Librarian Grade-III and allowing transfer for administrative convenience in the post of Librarian Grade-III – Sanctioned - Orders Issued. 07-01-2023 147
Promotion is granted post of Librarian Gr.II - Transfer is granted in the post of Librarian Gr.II for Administrative Convenience - Orders issued 07-01-2023 151

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2561200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.