വകുപ്പ്തല ഉത്തരവുകൾ
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരളം (കേരള സർക്കാർ)
 

Department Orders

വേർതിരിയ്ക്കുക
ദ്രുശ്യമാക്കുക # 
തലക്കെട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കപ്പെട്ടത് %s ഹിറ്റുകൾ
തൃശൂർ ജില്ല - വാച്ച്മാൻ / ഓഫീസ് അറ്റൻഡൻറ്- സ്ഥലമാറ്റം / തസ്തികമാറ്റം - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു. 24-02-2016 3421
മലപ്പുറം ജില്ല - വാച്ച്മാൻ / ഓഫീസ് അറ്റൻഡൻറ്- സ്ഥലമാറ്റം / തസ്തികമാറ്റം - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു. 24-02-2016 3257
കണ്ണൂർ ജില്ല - വാച്ച്മാൻ തസ്തികമാറ്റം - പരിഷ്ക്കരിച്ച ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു. 24-02-2016 3328
By transfer appointment to the post of Workshop Superintendent from equated categories -appointed - orders issued 19-02-2016 3418
Ratio promotion of Senior Superintendent 18-02-2016 3701
Ratio promotion of Junior Superintendent/Technical Store Keeper/Chief Accountant 17-02-2016 3312
Appointment By transfer to the post of Superintendent - Technical High Schools 08-02-2016 3665
Placements of Senior/ Selection Grade to Assistant/ Associate Professors- Revised dates- Sanctioned- Orders issued. 07-02-2016 3767
Placement under career advancement scheme - Order 03-02-2016 4326
Transfer , Promotion and Posting of Head Accountant / Head Clerks - Erratum 01-02-2016 3458
Foreign Travel
Apply Online

Map

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2561200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.