വകുപ്പ്തല ഉത്തരവുകൾ
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരളം (കേരള സർക്കാർ)
 

Department Orders

വേർതിരിയ്ക്കുക
ദ്രുശ്യമാക്കുക # 
തലക്കെട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കപ്പെട്ടത് %s ഹിറ്റുകൾ
STP Training Programme – Computer Training in Office Automation – Conducted by Institute of Management in Government, Thiruvananthapuram on 16th to 20th January 2017 – Officers Deputed - Orders 13-01-2017 2797
Implementation of Scholar Support Programme in Technical High Schools - Guidelines 11-01-2017 3274
Polytechnic Diploma Programme – Permission to Re-Admit the Students under Revision 2015 Scheme from Revision 2010 – Sanctioned - Orders 09-01-2017 2885
Final Gradation List of Tradesman in various trades appointed during the period from 01.01.2014 to 31.12.2015 - Addendum - Reg 05-01-2017 3985
Final Gradation List of Tradesmen in various Trades appointed during the period from 01.01.2010 to 31.12.2011 - Addendum - Orders 04-01-2017 3511
Final Gradation List of Tradesman in various trades appointed during the period from 01.01.2014 to 31.12.2015 - Addendum - Reg 03-01-2017 3803
Conduct of Orientation Programme for the First Year Staff Advisors of Engineering Colleges - 4th January 2017 to 6th January 2017 – Staff Deputed – Orders 28-12-2016 2970
Final Seniority List of Workshop Instructors/Demonstrators/Instructor Grade II/Draftsmen Grade II appointed up to 31/12/2012 and eligible for promotion to the post of Workshop Foreman in Polytechnic Colleges/Technical High Schools - Addendum - Orders 24-12-2016 3796
Polytechnic Diploma Programme - Revision 2015 – Permission to Re-admit the Students - Reg 23-12-2016 2830
List of Staff Advisors of First Year Students of Engineering Colleges selected for the Orientation Programme – 21 to 23 December 2016 – at Directorate of Technical Education, Thiruvananthapuram 19-12-2016 3448
Foreign Travel
Apply Online
 
 

Map

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2561200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.