വകുപ്പ്തല ഉത്തരവുകൾ
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരളം (കേരള സർക്കാർ)
 

Department Orders

വേർതിരിയ്ക്കുക
ദ്രുശ്യമാക്കുക # 
തലക്കെട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കപ്പെട്ടത് %s ഹിറ്റുകൾ
Conduct of Training Programme in SPARK on 15.02.2017 and 16.02.2017 – Officers deputed - Orders 10-02-2017 3013
Conduct of Residential Training Programme for Faculty Members of Government Engineering Colleges – Scheduled on 13.02.2017 to 17.02.2017 at CMI Provincial House, Thiruvallam, Trivandrum – Officers - Deputed – Orders 07-02-2017 2919
Training Programmes at NITTR, Chandigarh – Journey Sanction – Accorded Orders 06-02-2017 2918
Conduct of Training Programme in SPARK on 09.02.2017 and 10.02.2017 – Officers Deputed - Orders 04-02-2017 2738
Shri. Muhammed Habeeb, Trade Instructor (Electrical) – Availed LWA for employment abroad – Request for rejoining duty – Permission accorded - Orders 02-02-2017 2576
Placements under Career Advancement Scheme to Assistant/Associate Professors in Government Engineering Colleges - Orders 28-01-2017 3829
Promotion to the post of Trade Instructor Gr.II from the category of Tradesman - Orders 28-01-2017 3600
Conduct of Training Programme in SPARK on 23.01.2017 and 24.01.2017 – Officers Deputed - Orders 21-01-2017 2928
വാച്ച്മാനെ ഓഫീസ്സ് അറ്റൻഡന്റായ തസ്തിക മാറ്റം / വാച്ച്മാൻറ്റെ സ്ഥലം മാറ്റം ഉത്തരവ് 21-01-2017 2986
Polytechnic Colleges – Diploma – Institution Transfer - Orders. 19-01-2017 5058
Foreign Travel
Apply Online
 
 

Map

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2561200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.