വകുപ്പ്തല ഉത്തരവുകൾ
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരളം (കേരള സർക്കാർ)
 

Department Orders

വേർതിരിയ്ക്കുക
ദ്രുശ്യമാക്കുക # 
തലക്കെട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കപ്പെട്ടത് %s ഹിറ്റുകൾ
ഡെമൊൺസ്ട്രാറ്റർ ഇൻ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ്‌ ഇൻസ്റ്റ്രുമെന്റഷൻ തസ്തികയിലേക്കുള്ള ഉദ്യോഗകയറ്റം - റദ്ദു ചെയ്ത് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു 31-05-2016 3367
Promotion and posting of Senior Superintendent 16-05-2016 3810
Final Gradation List of Senior Superintendent for the period from 01.01.2014 to 31.03.2016 -Publishing of - Reg 09-05-2016 3558
Promotion to the cadre of Associate Professor in Mechanical Engg. in the Govt. Engg: Colleges 06-05-2016 4178
Promotion to the cadre of Professor in Civil Engg. in the Govt. Engg: Colleges 06-05-2016 3157
Promotion to the cadre of Professor in Chemical Engg. in the Govt. Engg: Colleges 06-05-2016 3177
Promotion to the cadre of Associate Professor in Civil Engg. in the Govt. Engg: Colleges 06-05-2016 3319
Order of the Hon'ble Kerala Administrative Tribunal- Promotion to the post of Principal in Govt. Engg. Colleges 02-05-2016 5356
Govt. Engg. Colleges - Incentive for Ph.D holders on the cadre of Lecturers in Govt. Engg. Colleges - Advance Increments - Sanctioned -Modified - Orders issued. 25-04-2016 3378
Ratio promotion of Jr. Superintendent/Technical Store Keeper/Chief Accountant on Rs. 35700-75600-sanctioned - Orders issued. 24-04-2016 3582
Foreign Travel
Apply Online

Map

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2561200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.