വകുപ്പ്തല ഉത്തരവുകൾ
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരളം (കേരള സർക്കാർ)
 

Department Orders

വേർതിരിയ്ക്കുക
ദ്രുശ്യമാക്കുക # 
തലക്കെട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കപ്പെട്ടത് %s ഹിറ്റുകൾ
ടൈപ്പിസ്റ്റുകളുടെ റേഷ്യോ സ്ഥാനക്കയറ്റം 08-09-2015 3488
Final Gradation List of Typists - erratum 06-09-2015 3232
Transfer and Promotion and posting of Senior Clerks as Head Accountant / Head Clerks - erratum 06-09-2015 3211
Ratio Promotion of Trade Instructors- Modification - Orders issued 03-09-2015 3752
Posting of Junior Superintendents on transfer and promotion of Head Accountant/Head Clerks as Junior Superintendent/Technical Store Keeper/Chief Accountant 31-08-2015 3378
Transfer and Promotion and posting of Senior Clerks as Head Accountant / Head Clerks 31-08-2015 3197
Private Industrial School - Southern Region - Continuance of Recognition from 2015-2016 to 2016-2017 (2) 25-08-2015 2688
Final Gradation List of Trade Instructors qualified up to April 2015 for promotion to the post of Demonstrator/Work shop Instructor/Instructor Gr.II 23-08-2015 5065
Final Gradation List of Typists 12-08-2015 3515
Shifting of Clerks from CERD 09-08-2015 3049
Foreign Travel
Apply Online

(21/08/19)   ___________________

(20/08/19)   ___________________

(14/08/19)   ___________________

(14/08/19)   ___________________

(02/08/19)   ___________________

(25/07/19)   ___________________

 

 

Map

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2561200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.