വകുപ്പ്തല ഉത്തരവുകൾ
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരളം (കേരള സർക്കാർ)
 

Department Orders

വേർതിരിയ്ക്കുക
ദ്രുശ്യമാക്കുക # 
തലക്കെട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കപ്പെട്ടത് %s ഹിറ്റുകൾ
QIP- 2016-17- Teachers of Govt./Aided Engineering Colleges- NOC to apply for admission to M.Tech/M.Arch/60 days contact programme to Ph.D -Reg 27-10-2015 4339
Lecturer in Civil Engineering - GPTC Kozhikode -Rejoined duty after availing LWA 27-10-2015 3566
Education - Technical - Polytechnic Programme - Condonation of Shortage of attendance - Second Time - Condoned - Orders issued 26-10-2015 2850
Condonation of shortage of attendance - second Time- Condoned - Order dated 15/10/2015 15-10-2015 3126
Condonation of shortage of attendance - second Time- Condoned - Orders issued 13-10-2015 2989
Condonation of Attendance shortage - Second Time - Condoned - Orders issued - Reg 12-10-2015 2992
Condonation of shortage attendance - Second Time - Reg 11-10-2015 2936
വിദ്യാഭ്യാസം- സാങ്കേതികം- സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറുടെ കാര്യാലയം- ഇ ടെണ്ടറിങ് പരിശീലനപരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു 08-10-2015 2993
OA(EKM) 202/15 - Order of Hon'ble Kerala Administrative Tribunal 07-10-2015 3728
Condonation of shortage of attendance – Second Time – Condoned – Orders issued – Reg 07-10-2015 2724
Foreign Travel
Apply Online

(21/08/19)   ___________________

(20/08/19)   ___________________

(14/08/19)   ___________________

(14/08/19)   ___________________

(02/08/19)   ___________________

(25/07/19)   ___________________

 

 

Map

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2561200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.