വകുപ്പ്തല ഉത്തരവുകൾ
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരളം (കേരള സർക്കാർ)
 

Department Orders

വേർതിരിയ്ക്കുക
ദ്രുശ്യമാക്കുക # 
തലക്കെട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കപ്പെട്ടത് %s ഹിറ്റുകൾ
Polytechnic Programme - Examination October/November 2016 - Condonation of Shortage of Attendence - Second Time (11th Order) - Condoned Orders 02-11-2016 2887
By Transfer Appointment to the post of Computer Programmer in Engineering Colleges - Orders 01-11-2016 3115
Polytechnic Programme - Examination October/November 2016 - Condonation of Shortage of Attendence - Second Time - Condoned Orders 28-10-2016 2973
ഇ - ടെണ്ടറിങ് പരിശീലനപരിപാടി - ഉത്തരവ് 27-10-2016 3046
Polytechnic Programme - Examination October/November 2016 - Condonation of Shortage of Attendence - Second Time - Condoned Orders 26-10-2016 2738
Polytechnic Programme - Examination October/November 2016 - Condonation of Shortage of Attendence - Second Time - Condoned Orders 26-10-2016 2759
Polytechnic Programme - Examination October/November 2016 - Condonation of Shortage of Attendence - Second Time - Condoned Orders 25-10-2016 2893
Final Gradation List of Tradesman appointed during the period from 01.01.2012 to 31.12.2013 24-10-2016 3670
Polytechnic Programme - Examination October/November 2016 - Condonation of Shortage of Attendence - Second Time - Condoned Orders-modified 22-10-2016 2828
Short Tender Notice Goverment Polytechnic College ,Perumbavoor 22-10-2016 3031
Foreign Travel
Apply Online

Map

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2561200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.