വകുപ്പ്തല ഉത്തരവുകൾ
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരളം (കേരള സർക്കാർ)

Department Orders

വേർതിരിയ്ക്കുക
ദ്രുശ്യമാക്കുക # 
തലക്കെട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കപ്പെട്ടത് %s ഹിറ്റുകൾ
LDC തസ്തികയിലേക്ക് തസ്തിക മാറ്റം വഴി നിയമനം നടത്തുന്നതിന് യോഗ്യരായ ക്ലാസ് IV ജീവനക്കാരുടെയും LDC / LD Typist തസ്തികകളെക്കാൾ താഴ്ന്ന ശമ്പള സ്കെയിലിലുള്ള ജീവനക്കാരുടെയും സംസ്ഥാനതല അന്തിമ സംയോജിത സീനിയോറിറ്റി ലിസ്റ്റ് പരിഷ്കരിക്കൽ - ഉത്തരവ് 15-03-2019 698
സര്‍ക്കാര്‍ എ‍ഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ്, കണ്ണൂര്‍ - പ്രിന്‍സിപ്പാളിന്‍റെ പൂര്‍ണ്ണ അധിക ചുമതല - സംബന്ധിച്ച് 14-03-2019 561
Conducting Workshop on “E-Learning in action” from 20/03/2019 to 22/03/2019 at Government Women’s Polytechnic College, Thrissur – Administrative Sanction – Orders 13-03-2019 333
Government Polytechnic Colleges – Lecturer in Computer and Computer Hardware Maintenance Engineering – Temporary Appointment – Regularised - Orders 13-03-2019 500
Order of Hon’ble KAT dated 04.01.2019 in OA 14/2019 filed by Smt. Sharmila A., HoD in Electronics, Government Polytechnic College, Kottakkal, Malappuram – complied with – Orders 02-03-2019 612
Awarding Grace Marks to regular students in Government/Self Financing Polytechnics who assisted flood rehabilitation works – Guidelines/Orders 02-03-2019 398
വിവിധ പോളിടെക്നിക് കോളേജുകളിലെ ഇന്‍സ്ട്രുമെന്‍റ് ടെക്നോളജി വിഭാഗം ലക്ചറര്‍ തസ്തികയിലേക്ക് തസ്തികമാറ്റ നിയമനം - ഉത്തരവ് 02-03-2019 646
Government Engineering Colleges – Incentives for Ph.D Holders on the cadre of Assistant Professors in Government Engineering Colleges – Advance Increments – Sanctioned – Orders 01-03-2019 670
സർക്കാർ വനിതാ പോളിടെക്‌നിക്‌ കോളേജ് , തിരുവനന്തപുരം - ശൂന്യവേതനാവധിയിലിരിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോണിക്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗം ലക്ചറർ , ശ്രീമതി. ശാന്ത മിനിയ്ക്ക് - കെ.എസ്.ആർ ഭാഗം-I അനുബന്ധം XIIC പ്രകാരം ശൂന്യവേതനാവധി 5 വർഷത്തേക്ക് ദീർഖിപ്പിച്ച് ഉത്തരവ് 23-02-2019 456
ട്രേഡ് ഇൻസ്ട്രക്ടർ തസ്തികയിൽ നിന്നും ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റർ / വർക്ക്ഷോപ്പ് ഇൻസ്ട്രക്ടർ ഗ്രേഡ് II ഓട്ടോമൊബൈൽ തസ്തികയിലേക്ക് തസ്തിക മാറ്റം വഴി നിയമനം നൽകി - ഉത്തരവ് 23-02-2019 705

>

Foreign Travel
Apply Online

Map

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2561200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.