വകുപ്പ്തല ഉത്തരവുകൾ
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരളം (കേരള സർക്കാർ)

Department Orders

വേർതിരിയ്ക്കുക
ദ്രുശ്യമാക്കുക # 
തലക്കെട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കപ്പെട്ടത് %s ഹിറ്റുകൾ
സർക്കാർ പോളിടെക്‌നിക്‌ കോളേജിലെ ലെക്ചർ ഇൻ ഇലക്ട്രോണിക്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് തസ്തികയിലെ സ്ഥലം മാറ്റം -ഉത്തരവ് 29-10-2018 1285
ക്ലാസ് IV ജീവനക്കാര്‍ക്ക് 17000-37500 രൂപ ശമ്പള നിരക്കിലുള്ള അറ്റന്‍റര്‍മാരായി തസ്തികമാറ്റം നല്‍കിയ ഉത്തരവിൽ ഭേദഗതി വരുത്തി -ഉത്തരവ് - ഉത്തരവ് 29-10-2018 1041
ക്ലാസ് IV ജീവനക്കാര്‍ക്ക് 17000-37500 രൂപ ശമ്പള നിരക്കിലുള്ള അറ്റന്‍റര്‍മാരായി തസ്തികമാറ്റം നല്‍കി - ഉത്തരവ് 29-10-2018 841
നോൺ ടെക്നിക്കൽ അറ്റൻഡർ തസ്തികയിലേക്കുള്ള ക്ലാസ് IV ജീവനക്കാരുടെ തസ്തികമാറ്റം -അപേക്ഷ പ്രകാരം ഒരു വർഷത്തേക്ക് റീലിങ്ക്വിഷ് ചെയ്ത -ഉത്തരവ് 29-10-2018 693
ശ്രീ അനിൽകുമാർ സി ,ഓഫീസ്അറ്റന്‍ന്റ് ,ഗവ. പോളിടെക്‌നിക്‌ കോളേജ് ,വെണ്ണിക്കുളം -അന്തർ ജില്ലാസ്ഥലം മാറ്റം നൽകി -ഉത്തരവ് 29-10-2018 539
സർജന്റ് തസ്തിക - 5:3:2 അനുപാതത്തിൽ റേഷ്യോ പ്രമോഷൻ അനുവദിച്ച് ഉത്തരവ് 26-10-2018 621
മെരിറ്റ് -കം-മീൻസ് സ്കോളർഷിപ്പ് സെക്ഷൻ കമ്പ്യൂട്ടർ ഓപ്പറേറ്റർ ഒഴിവിലെ കരാർ നിയമനത്തിനുവേണ്ടിയുള്ള റാങ്ക് പട്ടിക 22-10-2018 428
Transfer, Promotion and posting of Senior Clerks as Head Accountant/ Head Clerk 0n Rs.27800-59400- Orders Issued 22-10-2018 768
Transfer and Provisional Promotion of Head Accountant/Head Clerks as Junior Superintendent/Technical Store Keeper/Chief Accountant on Rs.30700-65400- Orders Issued 22-10-2018 588
Transfer, Promotion and posting of Senior Superintendents- Modified- Orders Issued 20-10-2018 645
Foreign Travel
Apply Online

Map

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2451200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.
ഫാക്സ് : 0471-2451369, 0471-2463733.