വകുപ്പ്തല ഉത്തരവുകൾ
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരളം (കേരള സർക്കാർ)

Department Orders

വേർതിരിയ്ക്കുക
ദ്രുശ്യമാക്കുക # 
തലക്കെട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കപ്പെട്ടത് %s ഹിറ്റുകൾ
Select list for appointment to the post of Technical High Schools 15-11-2018 618
Select list for appointment to the post of Technical Officer, Workshop Superintendent in polytechnic colleges 15-11-2018 549
എറണാകുളം ജില്ല - ഓഫീസ് അറ്റൻഡന്റ് സ്ഥലം മാറ്റം / വാച്ച്മാൻ തസ്‌തിക മാറ്റം - ഉത്തരവ് 12-11-2018 375
ജൂനിയർ സൂപ്രണ്ട് തസ്തികയിൽ സേവനമനുഷ്ടികുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് 35700 -75600 രൂപ ശമ്പള നിരക്കിൽ റേഷ്യ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഹയർ ഗ്രേഡ് പ്രമോഷൻ അനുവദിച്ച് ഉത്തരവ് 05-11-2018 606
2016 - ലെ അംഗപരിമിതരുടെ അവകാശങ്ങളുമായി ബന്ധപെട്ട നിയമത്തിലെ 23 - ആം ചട്ട പ്രകാരം ഭിന്ന ശേഷിക്കാരുടെ ആവശ്യങ്ങളും അവകാശങ്ങളും നടപ്പിലാക്കുന്നതിനായി ഗ്രീവൻസ് റിഡ്രസ്സൽ ഓഫീസറെ നിയമിച്ച് - ഉത്തരവ് 02-11-2018 470
ലക്ചറർ ഇൻ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് (ഗവൺമെൻറ് പോളിടെക്‌നിക്‌സ് ) താത്കാലികമായി നിയമിച്ച് ഉത്തരവ് 01-11-2018 888
സീനിയർ ക്ലാർക് തസ്തികയിലേക്ക് ക്ലാർക്ക് തസ്തികയിൽ നിന്നും ഉദ്യോഗകയറ്റം നൽകിയും യു.ഡി ടൈപ്പിസ്റ്റുമാർക്ക് തസ്തിക മാറ്റം നൽകിയും ഉത്തരവ് 01-11-2018 946
സീനിയർ ക്ലാർക് തസ്തികയിലേക്ക് ക്ലാർക്ക് തസ്തികയിൽ നിന്നും ഉദ്യോഗകയറ്റം നൽകിയും യു.ഡി ടൈപ്പിസ്റ്റുമാർക്ക് തസ്തിക മാറ്റം നൽകിയും ഉത്തരവ് (2) 01-11-2018 755
Ratio based Higher Grade Promotion sanctioned to Senior Superintendent on Rs.40500-85000- Orders Issued 01-11-2018 827
സർക്കാർ പോളിടെക്‌നിക്‌ കോളേജിലെ ലെക്ചർ ഇൻ ഇലക്ട്രോണിക്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് തസ്തികയിലെ സ്ഥലം മാറ്റം -ഉത്തരവ് 29-10-2018 1283
Foreign Travel
Apply Online

Map

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2451200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.
ഫാക്സ് : 0471-2451369, 0471-2463733.