വകുപ്പ്തല ഉത്തരവുകൾ
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരളം (കേരള സർക്കാർ)

Department Orders

വേർതിരിയ്ക്കുക
ദ്രുശ്യമാക്കുക # 
തലക്കെട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കപ്പെട്ടത് %s ഹിറ്റുകൾ
ജൂനിയർ സൂപ്രണ്ട് തസ്തികയിൽ ഉദ്യാഗസ്ഥർക്ക് സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്ന 35700 -75600 രൂപ ശമ്പള നിരക്കിൽ റേഷ്യോ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഹയർ ഗ്രേഡ് പ്രമോഷൻ അനുവദിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപെടുവിക്കുന്നു 30-01-2019 387
Plan Schemes 2018-2019 – Finishing schools in Polytechnics- Administrative Sanction – Revised- Orders issued - reg 29-01-2019 943
Plan Schemes 2018-2019 – Additional Skill Development programme- Administrative Sanction – Revised- Orders issued - reg 29-01-2019 963
Plan Schemes 2018-2019 – Technology Business Incubator- Administrative Sanction – Revised- Orders issued - reg 29-01-2019 808
Plan Schemes 2018-2019 – Scholar Support Programme- Administrative Sanction – Revised- Orders issued - reg 29-01-2019 1057
എ.ഐ.സി.ടി.ഇ പരിശോധന നടക്കുന്ന മുട്ടം സര്‍ക്കാര്‍ പോളിടെക്നിക് കോളേജിലെ ഒഴിവുള്ള ക്ലാര്‍ക്ക് തസ്തികയില്‍ ജോലി ക്രമീകരണ വ്യവസ്ഥയില്‍ ക്ലാര്‍ക്കിനെ നിയമിച്ചത് - സമയ പരിധി ദീര്‍ഘിപ്പിച്ച് - ഉത്തരവ് 29-01-2019 280
സീനിയര്‍ ക്ലാര്‍ക്ക് തസ്തികയിലേക്ക് ഉദ്യോഗക്കയറ്റ/തസ്തികമാറ്റ നിയമനത്തിന് യോഗ്യരായ ക്ലാര്‍ക്ക്/ക്ലാര്‍ക്ക്-ടൈപ്പിസ്റ്റ്/ടൈപ്പിസ്റ്റ് തസ്തികകളില്‍ സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്ന ജീവനക്കാരുടെ അന്തിമ സീനിയോറിറ്റി ലിസ്റ്റ് - പരിഷ്കരിച്ച - ഉത്തരവ് 25-01-2019 454
Workshop on “Strategies, Structure and Guidelines of HRD Cell in Government Engineering Colleges” for faculty of GECs – Scheduled on 22/01/2019 to 25/01/2019 at DTE – Officers Deputed - Orders 19-01-2019 356
ഈ വകുപ്പിൽ 01.01.2014 മുതൽ 31.12.2015 വരെ വിവിധ ട്രേഡുകളിൽ ട്രേഡ്‌സ്മാൻ തസ്തികയിൽ നിയമനം ലഭിച്ച ജീവനക്കാരുടെ അന്തിമ സീനിയോറിറ്റി / ഗ്രഡേഷൻ ലിസ്റ്റ് പരിഷ്കരിക്കുന്നത് -സംബന്ധിച്ച് 17-01-2019 583
ടൈപ്പിസ്റ്റ് റേഷ്യ സ്ഥാനക്കയറ്റം നൽകിയ ഉത്തരവിൽ സ്ഥാപനം തെറ്റായി രേഖപെടുത്തിയിരുന്നത് - തിരുത്തി ഉത്തരവ് പുറപെടുവിക്കുന്നു 17-01-2019 401
Foreign Travel
Apply Online

Map

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2451200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.
ഫാക്സ് : 0471-2451369, 0471-2463733.