വകുപ്പ്തല ഉത്തരവുകൾ
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരളം (കേരള സർക്കാർ)

Department Orders

വേർതിരിയ്ക്കുക
ദ്രുശ്യമാക്കുക # 
തലക്കെട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കപ്പെട്ടത് %s ഹിറ്റുകൾ
ശ്രീമതി സനൂജ.ഇ, പാർട്ട് ടൈം കണ്ടിജന്റ് , സർക്കാർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് , ബാർട്ടൺഹിൽ - സ്ഥാപന മാറ്റം നൽകി ഉത്തരവ് 10-10-2018 265
Transfer, Promotion and posting of Senior Clerks as Head Accountant/Head Clerks on Rs.27800-59400- Orders Issued 10-10-2018 522
Provisional Promotion of Head Accountant/Head Clerks as Junior Superintendent/Technical Store Keeper/Chief Accountant on Rs.30700-65400- Orders Issued 10-10-2018 423
QIP – Polytechnic Colleges – M.Tech Programme under Sponsored Seats – Deputation for the Academic Year 2018-19 - Orders 09-10-2018 361
ശ്രീമതി ലക്ഷ്മി ടി., ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആന്‍റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷന്‍ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗം അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസ്സര്‍ - അനുവദിച്ച ശൂന്യ വേതനാവധി കാലയളവ് പൂര്‍ത്തിയാകുന്ന മുറയ്ക്ക് സേവനത്തില്‍ പ്രവേശിക്കാന്‍ അനുമതി നല്‍കി - ഉത്തരവ് 09-10-2018 259
Transfer, Promotion and Posting of Senior Superintendents - Orders 09-10-2018 428
സ്ഥാനക്കയറ്റം-മെക്കാനിക്കല്‍ വിഭാഗം വര്‍ക്ക്ഷോപ്പ് ഇന്‍സ്ട്രക്ടര്‍/ഇന്‍സ്ട്രക്ടര്‍ ഗ്രേഡ്II/ഡ്രാഫ്ട്സ്‍മാന്‍ ഗ്രേഡ്II/ഡെമോണ്‍സ്ട്രേറ്റര്‍ തസ്തികയില്‍ നിന്നും എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇന്‍സ്ട്രക്ടര്‍/ഡ്രാഫ്ട്സ്‍മാന്‍ ഗ്രേഡ് I/വര്‍ക്ക്ഷോപ്പ് ഫോര്‍മാന്‍ തസ്തികയിലേക്ക് 08-10-2018 468
ക്ലാസ് IV ജീവനക്കാര്‍ക്ക് 17000-37500 രൂപ ശമ്പള നിരക്കിലുള്ള അറ്റന്‍റര്‍മാരായി തസ്തികമാറ്റം നല്‍കി - ഉത്തരവ് 04-10-2018 617
സ്ഥാനക്കയറ്റം - ട്രേഡ്‍സ്‍മാന്‍ തസ്തികയില്‍ നിന്നും ട്രേഡ് ഇന്‍സ്‍ട്രക്ടര്‍ ഗ്രേഡ് II തസ്തികയിലേക്ക് - ഉത്തരവ് 04-10-2018 607
എറണാകുളം ജില്ല – ശ്രീ. വിജയ് പി.കെ., വാച്ച്മാന്‍ - തസ്തികമാറ്റം - ഉത്തരവ് 01-10-2018 357

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2451200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.
ഫാക്സ് : 0471-2451369, 0471-2463733.