വകുപ്പ്തല ഉത്തരവുകൾ
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരളം (കേരള സർക്കാർ)

Department Orders

വേർതിരിയ്ക്കുക
ദ്രുശ്യമാക്കുക # 
തലക്കെട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കപ്പെട്ടത് %s ഹിറ്റുകൾ
Polytechnic Stream – Keltrac, Aroor Condonation of Shortage of Attendance – Third Time – Sanctioned – Orders 30-04-2019 165
2019-20 അദ്ധ്യയന വര്‍ഷത്തിലെ ടെക്നിക്കല്‍ ഹൈസ്കൂള്‍ പ്രവേശനം - പ്രോസ്പെക്ടസിലെ ന്യൂനത പരിഹരിച്ച് - ഉത്തരവ് 29-04-2019 298
Polytechnic Stream – Condonation of Shortage of Attendance – Third Time – Sanctioned – Orders 29-04-2019 160
Polytechnic Stream – Condonation of Shortage of Attendance – Second Time – Sanctioned – Orders 29-04-2019 162
Polytechnic Stream – Condonation of Shortage of Attendance –Third Time – Sanctioned – Orders 27-04-2019 181
Polytechnic Stream – Condonation of Shortage of Attendance – Second Time – Sanctioned – Orders 26-04-2019 179
Polytechnic Stream – Condonation of Shortage of Attendance – Third Time – Sanctioned – Orders 24-04-2019 199
Polytechnic Stream – Condonation of Shortage of Attendance – Third Time – Sanctioned – Orders 24-04-2019 181
സർക്കാർ വകുപ്പുകൾ / പൊതുമേഖല / ഗ്രാന്റ് ഇൻ എയ്‌ഡ്‌ സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവ മുഖേനയുള്ള - നികുതിയേതര വരുമാനം - സേവനനിരക്കുകളിൽ അഞ്ചു ശതമാനം വർദ്ധനവ് വരുത്തി ഉത്തരവ് 17-04-2019 441
Polytechnic Stream – Condonation of Shortage of Attendance – Third Time – Sanctioned – Orders 11-04-2019 259

>

Foreign Travel
Apply Online

Map

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2561200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.