വകുപ്പ്തല ഉത്തരവുകൾ
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരളം (കേരള സർക്കാർ)

Department Orders

വേർതിരിയ്ക്കുക
ദ്രുശ്യമാക്കുക # 
തലക്കെട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കപ്പെട്ടത് %s ഹിറ്റുകൾ
ശ്രീ അനിൽകുമാർ സി ,ഓഫീസ്അറ്റന്‍ന്റ് ,ഗവ. പോളിടെക്‌നിക്‌ കോളേജ് ,വെണ്ണിക്കുളം -അന്തർ ജില്ലാസ്ഥലം മാറ്റം നൽകി -ഉത്തരവ് 29-10-2018 401
സർജന്റ് തസ്തിക - 5:3:2 അനുപാതത്തിൽ റേഷ്യോ പ്രമോഷൻ അനുവദിച്ച് ഉത്തരവ് 26-10-2018 477
മെരിറ്റ് -കം-മീൻസ് സ്കോളർഷിപ്പ് സെക്ഷൻ കമ്പ്യൂട്ടർ ഓപ്പറേറ്റർ ഒഴിവിലെ കരാർ നിയമനത്തിനുവേണ്ടിയുള്ള റാങ്ക് പട്ടിക 22-10-2018 301
Transfer, Promotion and posting of Senior Clerks as Head Accountant/ Head Clerk 0n Rs.27800-59400- Orders Issued 22-10-2018 603
Transfer and Provisional Promotion of Head Accountant/Head Clerks as Junior Superintendent/Technical Store Keeper/Chief Accountant on Rs.30700-65400- Orders Issued 22-10-2018 442
Transfer, Promotion and posting of Senior Superintendents- Modified- Orders Issued 20-10-2018 510
Transfer, Promotion and posting of Senior Superintendents- Orders Issued 17-10-2018 515
01.01.2018 മുതൽ 10.10.2018 വരെ വകുപ്പിലുണ്ടായ ക്ലാർക്ക് തസ്തികയുടെ ഒഴിവുകൾ 10% ലാസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് ജീവനക്കാരിൽ നിന്നും തസ്തിക മാറ്റം വഴി 19000-43600 രൂപ ശമ്പള നിരക്കിലുള്ള ക്ലാർക്ക് തസ്തികയിൽ നിയമനം നൽകി - ഉത്തരവ് 16-10-2018 630
വെള്ളപൊക്ക ദുരിത നിവാരണം - തുടർ നടപടികൾ - അവലോകനം - എഞ്ചിനീയറിംഗ് / പോളിടെക്‌നിക്‌ പ്രിൻസിപ്പൽമാർ - ഒക്ടോബർ 22 ,23 മീറ്റിങ് - ഗവ: എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് , തൃശൂർ - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു 15-10-2018 352
എസ്റ്റാബ്ലിഷ്‌മെന്റ് (ഗ്രഡേഷൻ)- ഈ വകുപ്പിന് കീഴിലുള്ള സർക്കാർ കൊമേഴ്‌സ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളിലെ അസിസ്റ്റന്റ് ഇൻസ്ട്രക്ടർ തസ്തികയുടെ നിയമനത്തിനാവശ്യമായ സാങ്കേതിക യോഗ്യതകളുടെ തുല്യത പരിശോധിക്കുന്നതിനുള്ള കമ്മറ്റി രൂപീകരണം - ഉത്തരവ് 11-10-2018 373

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2451200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.
ഫാക്സ് : 0471-2451369, 0471-2463733.