വകുപ്പ്തല ഉത്തരവുകൾ
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരളം (കേരള സർക്കാർ)
 

Department Orders

വേർതിരിയ്ക്കുക
ദ്രുശ്യമാക്കുക # 
തലക്കെട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കപ്പെട്ടത് %s ഹിറ്റുകൾ
Technical –Budget estimate 2013-2014 surrender of un utilized amount PLAN -reg 13-02-2014 4423
Polytechnic college diploama Students Institution Transfer 10-02-2014 20917
Promotion of U.D Clerks as Head Accountant / Head Clerks on 07-02-2014 4781
Promotion to the post of Demonstrator /Workshop Instructor / Instructor Gr. II in Electrical Engineering 07-02-2014 4521
Promotion of Head Accountant / Head Clerks as Junior Superintendent / Technical Store Keeper / Chief Accountant on Rs.16180 –29180 06-02-2014 5186
Promotion to the post of Trade Instructors Gr.II from the category of Tradesman 05-02-2014 6100
Schools under DPI where Work experience Program is implemented - Workshop Instructor in Mechanical and Electrical Engineering - Details of Institution and Staff requested. 04-02-2014 5512
Promotion to the post of Trade Instructors Gr.II from the category of Tradesman 30-01-2014 6685
Appointment By transfer to the post of Lecturer in Electrical Engineering ( Polytechnic Colleges) (22) 21-01-2014 5010
Transfer and posting of Office Attendants/Watchman and cadre change of Watchman to the post of Office Attendant 21-01-2014 6206
Foreign Travel
Apply Online
 
 

(19/10/21)   ___________________

(13/10/21)   ___________________

(09/10/21)   ___________________

(30/09/21)   ___________________

(30/09/21)   ___________________

(28/09/21)   ___________________

(23/09/21)   ___________________

 

Map

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2561200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.