വകുപ്പ്തല ഉത്തരവുകൾ
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരളം (കേരള സർക്കാർ)
 

Department Orders

വേർതിരിയ്ക്കുക
ദ്രുശ്യമാക്കുക # 
തലക്കെട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കപ്പെട്ടത് %s ഹിറ്റുകൾ
Schools under DPI where Work experience Program is implemented - Workshop Instructor in Mechanical and Electrical Engineering - Details of Institution and Staff requested. 04-02-2014 5076
Promotion to the post of Trade Instructors Gr.II from the category of Tradesman 30-01-2014 6277
Appointment By transfer to the post of Lecturer in Electrical Engineering ( Polytechnic Colleges) (22) 21-01-2014 4578
Transfer and posting of Office Attendants/Watchman and cadre change of Watchman to the post of Office Attendant 21-01-2014 5276
General Transfer 2014 -Application Called for reg. 20-01-2014 4888
Vacancy of Instructor in Secretarial Practice & Business Correspondence-filling up-By transfer appointment-Reg 18-01-2014 5746
Technical - Establishment - Appointment by Transfer to the post of Superintendent, Technical High Schools 16-01-2014 4941
Sample Department Academic 16-01-2014 4155
Sample Department Academic (4) 16-01-2014 3992
Provisional promotion as Senior Clerks 15-01-2014 4503
Foreign Travel
Apply Online
 
 

Map

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2561200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.