വകുപ്പ്തല ഉത്തരവുകൾ
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരളം (കേരള സർക്കാർ)
 

Department Orders

വേർതിരിയ്ക്കുക
ദ്രുശ്യമാക്കുക # 
തലക്കെട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കപ്പെട്ടത് %s ഹിറ്റുകൾ
Preparing Seniority list of Part time contingent employees-reg.List. 09-05-2014 27584
Provisional seniority list of Workshop Instructor/Demonstrator/Instructor Gr.II/Draftsman Gr.II in Various trades eligible for promotion as Workshop Foreman in Technical High Schools.List. 09-05-2014 7095
Pay revision modification of Tradesman/Trade Instuctor- Clarification for pay fixation. 09-05-2014 16581
Amount received under SCP and TSP for the last 10 Years-details called for-regarding 07-05-2014 4144
Special coaching for Department tests to Govt employees coming under sc/st categories 26-04-2014 5318
Domain experts training programme - Staff deputed to e-Governance 16-04-2014 3726
MCMS, Batch No.24 (Additional List)Institution Fee Dtd 17/02/14 11-04-2014 4008
MCMS, Batch No.24 (Additional List)Institution Fee Dtd 17/02/14 (2) 11-04-2014 4312
Remunaration Enhancement 09-04-2014 3891
Government Engineering Colleges -Placement under career Advancement Scheme 2006-reg 05-04-2014 4234
Foreign Travel
Apply Online

Map

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2561200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.