വകുപ്പ്തല ഉത്തരവുകൾ
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരളം (കേരള സർക്കാർ)
 

Department Orders

വേർതിരിയ്ക്കുക
ദ്രുശ്യമാക്കുക # 
തലക്കെട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കപ്പെട്ടത് %s ഹിറ്റുകൾ
Final Gradation List of Typists 12-08-2015 4169
Shifting of Clerks from CERD 09-08-2015 3668
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസം വച്ച്മാന്മാരുടെ സ്ഥലംമാറ്റം/തസ്തികമാറ്റം - പാലക്കാട്‌ ജില്ല 02-08-2015 3658
പാർട്ട്‌ ടൈം കണ്ടിജന്റ്റ് ജീവനക്കാരെ ഫുൾ ടൈം ജീവനക്കാരായി ഉദ്യോഗക്കയറ്റം നല്കി ഉത്തരവ് നല്കുന്നു 30-07-2015 3714
Promotion of the Post of Workshop Foreman in Technical high Schools 29-07-2015 4052
ഫുൾടൈം കണ്ടിജന്റ്റ് ജീവനക്കാരെ ഫുൾടൈം ഗാർഡനർ ആയി തസ്തിക മാറ്റം നല്കി 26-07-2015 3827
Cadre Change Ist Grade Instructor in Electronics Engineering 23-07-2015 3932
പോളിടെക്നിക് പ്രവേശനം 2015 എൻ സി സി Quota കൗൻസല്ലിങ്ങ് - സംബന്ധിച്ച് 22-07-2015 3647
പോളിടെക്നിക് പ്രവേശനം 2015 സ്പോർട്സ് Quota കൗൻസല്ലിങ്ങ് - സംബന്ധിച്ച് 22-07-2015 3608
Provisional Gradation list of Typist as on 31.12.2014 - Complaint recieving date modified 22-07-2015 4347
Foreign Travel
Apply Online
 
 

Map

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2561200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.