വകുപ്പ്തല ഉത്തരവുകൾ
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരളം (കേരള സർക്കാർ)
 

Department Orders

വേർതിരിയ്ക്കുക
ദ്രുശ്യമാക്കുക # 
തലക്കെട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കപ്പെട്ടത് %s ഹിറ്റുകൾ
Posting of Junior Superintendents on transfer and promotion of Head Accountant/Head Clerks as Junior Superintendent/Technical Store Keeper/Chief Accountant 17-06-2015 3939
Advance Increments for acquiring M.Tech to Assistant Professors in Govt.Engineering Colleges under AICTE Sheme 10-06-2015 5300
വാട്ച്ച്മാന്മാരുടെ ഓഫീസ് അറ്റൻടെർമാരായുള്ള തസ്തികമാറ്റം - തിരുവനന്തപുരം ജില്ല 09-06-2015 3731
By Transfer to the Post of Superinendent Techniclal High Shools - Erratum 08-06-2015 3921
Re -posting after LWA - Assistant Professor in Civil Engineering 07-06-2015 3918
Promotion to the post of Trade Instructor Gr II from the Category of Tradesman 07-06-2015 4539
Final gradation list of Junior Superintendent for the period from 01.01.2011 to 31.12.2014- Revised Order 03-06-2015 4552
Directions of the Hon'ble Kerala Administrative Tribunal in OA No:500/2015-Compliance - Order 31-05-2015 4372
Promotion to the post of Trade Instructor Gr II from the Category of Tradesman 31-05-2015 4187
e-Governance-Functional Heads & Core Team-Staff Deputed Saction 27-05-2015 3804
Foreign Travel
Apply Online

Map

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2561200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.