വകുപ്പ്തല ഉത്തരവുകൾ
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരളം (കേരള സർക്കാർ)
 

Department Orders

വേർതിരിയ്ക്കുക
ദ്രുശ്യമാക്കുക # 
തലക്കെട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കപ്പെട്ടത് %s ഹിറ്റുകൾ
Promotion of the Post of Workshop Foreman in Technical high Schools 29-07-2015 3904
ഫുൾടൈം കണ്ടിജന്റ്റ് ജീവനക്കാരെ ഫുൾടൈം ഗാർഡനർ ആയി തസ്തിക മാറ്റം നല്കി 26-07-2015 3672
Cadre Change Ist Grade Instructor in Electronics Engineering 23-07-2015 3753
പോളിടെക്നിക് പ്രവേശനം 2015 എൻ സി സി Quota കൗൻസല്ലിങ്ങ് - സംബന്ധിച്ച് 22-07-2015 3495
പോളിടെക്നിക് പ്രവേശനം 2015 സ്പോർട്സ് Quota കൗൻസല്ലിങ്ങ് - സംബന്ധിച്ച് 22-07-2015 3441
Provisional Gradation list of Typist as on 31.12.2014 - Complaint recieving date modified 22-07-2015 4164
Provisional Gradation list of Typist as on 31.12.2014 20-07-2015 3736
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസം വച്ച്മാന്മാരുടെ സ്ഥലംമാറ്റം/തസ്തികമാറ്റം - മലപ്പുറം ജില്ല 19-07-2015 3616
Advance increments for acquiring M.Tech to Professors in Govt. Engineering Colleges under AICTE - Erratum 08-07-2015 4166
Reposting of Assistant Professors after QIP Deputation 06-07-2015 3960
Foreign Travel
Apply Online

Map

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2561200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.