വകുപ്പ്തല ഉത്തരവുകൾ
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരളം (കേരള സർക്കാർ)
 

Department Orders

വേർതിരിയ്ക്കുക
ദ്രുശ്യമാക്കുക # 
തലക്കെട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കപ്പെട്ടത് %s ഹിറ്റുകൾ
Revesion of Junior Superintendents/Head Accountants as Senior Clerks-as per Hon'ble High Court Judgment 26-03-2015 5041
Condonation of Attendence shortage - Various Polytechnics 25-03-2015 3759
Grace Mark and extra time to Hearing Impaired Students 25-03-2015 3665
Condonation of shortage of attendance for students - Various Polytechnics/IHRD Polytechnic Colleges 24-03-2015 3905
Grace Mark and extra time to Mentally Challenged Students 21-03-2015 3403
Condonation of shortage of attendance for students - Various Polytechnics/IHRD Polytechnic Colleges (2) 21-03-2015 4011
Grace mark toHearing Impaired Student- Polytechnic 21-03-2015 4182
Condonation of shortage of attendance for students - Various Polytechnics/IHRD Polytechnic Colleges-Order2 21-03-2015 3738
Final gradation list of LD Clerks/Clerk-Typist for the period from 01.04.1988 to 31.03.2009 21-03-2015 5414
Condonation of shortage of attendance for students - Various Polytechnics/IHRD Polytechnic Colleges-Order3 21-03-2015 4211
Foreign Travel
Apply Online

Map

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2561200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.