വകുപ്പ്തല ഉത്തരവുകൾ
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരളം (കേരള സർക്കാർ)
 

Department Orders

വേർതിരിയ്ക്കുക
ദ്രുശ്യമാക്കുക # 
തലക്കെട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കപ്പെട്ടത് %s ഹിറ്റുകൾ
Final gradation list of Lecturers in Govt. Engineering Colleges modified order 25-02-2014 4670
Government Engineering Colleges - Incentives for Ph.D holders in the cadre of Principal/Professors/Associate Professors in Government Engineering Colleges 25-02-2014 4047
Ratio promotion of Last Grade employees in the ratio of 2:1 18-02-2014 7138
Cadre change of Watchman as Office Attendant and transfer of Watchman 18-02-2014 3466
Technical –Budget estimate 2013-2014 surrender of un utilized amount PLAN -reg 13-02-2014 3278
Polytechnic college diploama Students Institution Transfer 10-02-2014 16806
Promotion of U.D Clerks as Head Accountant / Head Clerks on 07-02-2014 3600
Promotion to the post of Demonstrator /Workshop Instructor / Instructor Gr. II in Electrical Engineering 07-02-2014 3402
Promotion of Head Accountant / Head Clerks as Junior Superintendent / Technical Store Keeper / Chief Accountant on Rs.16180 –29180 06-02-2014 4059
Promotion to the post of Trade Instructors Gr.II from the category of Tradesman 05-02-2014 4728
Foreign Travel
Apply Online

(21/08/19)   ___________________

(20/08/19)   ___________________

(14/08/19)   ___________________

(14/08/19)   ___________________

(02/08/19)   ___________________

(25/07/19)   ___________________

 

 

Map

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2561200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.