വകുപ്പ്തല ഉത്തരവുകൾ
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരളം (കേരള സർക്കാർ)
 

Department Orders

വേർതിരിയ്ക്കുക
ദ്രുശ്യമാക്കുക # 
തലക്കെട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കപ്പെട്ടത് %s ഹിറ്റുകൾ
Transfer and Posting of Assistant Professors in Electrical & Electronics Engineering - Provisional List issued. 02-03-2016 3700
Transfer, Promotion and Posting of Senior Superintendent 01-03-2016 3939
Posting of Junior Superintendents on transfer and promotion of Head Accountant/Head Clerks as Junior Superintendent/Technical Store Keeper/Chief Accountant 01-03-2016 3818
Transfer and Promotion of HA / HC as JS / TSK / Chief Accountant 01-03-2016 3876
SELECT LIST FOR THE POST OF SENIOR SUPERINTENDENT FOR THE YEAR 2016 - Reg 29-02-2016 4104
Ratio promotion of Junior Superintendent / Technical Store Keeper / Chief Accountant - Revised Order 25-02-2016 4165
തൃശൂർ ജില്ല - വാച്ച്മാൻ / ഓഫീസ് അറ്റൻഡൻറ്- സ്ഥലമാറ്റം / തസ്തികമാറ്റം - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു. 24-02-2016 3835
മലപ്പുറം ജില്ല - വാച്ച്മാൻ / ഓഫീസ് അറ്റൻഡൻറ്- സ്ഥലമാറ്റം / തസ്തികമാറ്റം - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു. 24-02-2016 3629
കണ്ണൂർ ജില്ല - വാച്ച്മാൻ തസ്തികമാറ്റം - പരിഷ്ക്കരിച്ച ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു. 24-02-2016 3696
By transfer appointment to the post of Workshop Superintendent from equated categories -appointed - orders issued 19-02-2016 3795
Foreign Travel
Apply Online
 
 

Map

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2561200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.