വകുപ്പ്തല ഉത്തരവുകൾ
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരളം (കേരള സർക്കാർ)
 

Department Orders

വേർതിരിയ്ക്കുക
ദ്രുശ്യമാക്കുക # 
തലക്കെട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കപ്പെട്ടത് %s ഹിറ്റുകൾ
Final Gradation list of Assistant Professors in Government Engineering Colleges for the period from 01.09.2002 to 31.12.2010 - Modified Order 07-04-2016 4589
Incentive for Ph.D holders on the cadre of Lecturers in Government Engineering Colleges- Advance Increments- Sanctioned- Orders issued 05-04-2016 3766
Condonation of shortage of attendance for students in various Government Polytechnic Colleges - Second Condonation 04-04-2016 3400
Ratio promotion of Junior Superintendent/Technical Store Keeper/Chief Accountant 27-03-2016 3892
Ratio Promotion of Senior Superintendent - Revised 25-03-2016 3802
31.12.2015 വരെ ബി.ടെക് തത്തുല്യ യോഗ്യത നേടിയവരുടെ അന്തിമ സീനിയോറിറ്റി പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച്. 10-03-2016 4215
Establishment Gradation – Final Seniority List of Workshop instructors/Demonstrator/Instructor Gr.II/Draftsman Gr.II in Mechanical Engineering appointed up to 31/12/12 and eligible for promotion as Workshop Foreman- erratum Order 10-03-2016 6853
Govt. Engg. Colleges- Placement under Career Advancement Scheme - Sanctioned-Modified - Orders issued 07-03-2016 3963
ഡ്രൈവർമാർക്ക് 1:1:1 അനുപാതത്തിൽ റേഷ്യോ പ്രൊമോഷൻ അനുവദിച്ച് - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു 04-03-2016 3550
Provisional promotion of Clerks/U D Typists as Senior Clerks for the vacancies from 01 /04 /2010 to 01/03/2015 - Revised and promotion to the vacancies occurred from 02.03.15 to 04.11.2015 03-03-2016 6063
Foreign Travel
Apply Online
 
 

Map

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2561200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.