വകുപ്പ്തല ഉത്തരവുകൾ
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരളം (കേരള സർക്കാർ)
 

Department Orders

വേർതിരിയ്ക്കുക
ദ്രുശ്യമാക്കുക # 
തലക്കെട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കപ്പെട്ടത് %s ഹിറ്റുകൾ
Reposting of Assistant Professor in Electrical and Electronics Engineering on return from QIP 16-06-2016 3841
Polytechnic Diploma Programme - Permission to readmit the students under Revision 2015 scheme - Reg 16-06-2016 3535
Ratio promotion of Junior Superintendent / Technical Store Keeper / Chief Accountant on Rs. 35700-75600-sanctioned-Orders issued 14-06-2016 3825
ആശ്രിത നിയമനം - വർക്ക്ഷോപ്പ് ഇൻസ്ട്രക്ടർ /ഡെമൊൻസ്റ്റ്രാറ്റർ/ഇൻസ്ട്രക്ടർ ഗ്രേഡ് 2 ഇൻ ഇലെക്റ്റ്രികൽ എന്ജിനീരിംഗ് - പുനർ നിയമനം സംബന്ധിച്ച് 09-06-2016 4495
ഗവ:എൻജിനീറിംഗ് കോളെജ് ശ്രീകൃഷ്ണപുരം - അഡ്മിനി അട്മിനിസ്ട്രെടിവ് അസ്സിസ്ടന്റിന്റെ പൂർണ്ണ അധിക ചുമതല - ഉത്തരവ് പുതുക്കി നല്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച്. 06-06-2016 3741
വർക്ക്ഷോപ്പ് ഇൻസ്ട്രക്ടർ /ഡെമൊൻസ്റ്റ്രാറ്റർ/ഇൻസ്ട്രക്ടർ ഗ്രേഡ് 2 ഇൻ ഇലെക്റ്റ്രികൽ എന്ജിനീരിംഗ് - പുനർ നിയമനം സംബന്ധിച്ച് 05-06-2016 3690
By transfer appointment as Tradesman(Textile Technology) - Orders issued -reg 05-06-2016 3826
Ratio Promotion of Senior Superintendent on Rs.40500 - 85000 - sanctioned - orders issued 03-06-2016 3769
CET , SreeKrishnapuram Engg. Colleges, AA Carges to Hostel officials- sanctioned - orders issued -reg 03-06-2016 3786
Reposting after completion of deputation for higher studies under QIP - Assistant Professor in Mechanical Engineering 01-06-2016 3610
Foreign Travel
Apply Online
 
 

Map

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2561200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.