വകുപ്പ്തല ഉത്തരവുകൾ
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരളം (കേരള സർക്കാർ)
 

Department Orders

വേർതിരിയ്ക്കുക
ദ്രുശ്യമാക്കുക # 
തലക്കെട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കപ്പെട്ടത് %s ഹിറ്റുകൾ
Condonation of shortage of attendance - second Time- Condoned - Polytechnic 02-12-2015 3275
Posting of Junior Superintendents on transfer and promotion of Head Accountant/Head Clerks as Junior Superintendent/Technical Store Keeper/Chief Accountant - Orders issued 01-12-2015 3460
Modified Final Gradation list of Trade Instructor Grade-II appointed by promotion / direct recruitment during the period from 01.01.2005 to 31.12.2007 & Finalization of the Provisional Inter-se seniority list of Trade Instructor Grade-II appointed by prom 30-11-2015 6260
Advance increment for acquiring M.Tech to Assistant Professors in Govt.Engineering Colleges under AICTE Scheme 30-11-2015 3912
എറണാകുളം ജില്ല - ഓഫീസ് അറ്റൻഡന്റ് / വാച്ച്മാൻ - സ്ഥലം മാറ്റം / തസ്തികമാറ്റം 29-11-2015 3207
Transfer and posting of Trade Instructor & Promotion to the post of Trade Instructor Grade II from the category of Tradesman 27-11-2015 3619
വിദ്യാഭ്യാസം- സാങ്കേതികം- കോണ്‍ഫിഡൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റന്റ്മാർക്ക്‌ റേഷ്യോ സ്ഥാനക്കയറ്റം അനുവദിച്ച്കൊണ്ട് - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു 26-11-2015 3333
Incentives for Ph.D holders on the cadre of Assistant / Associate Professors in Govt. Engg. Colleges - Advance Increment - Sanctioned -Orders issued 25-11-2015 3780
വിദ്യാഭ്യാസം- സാങ്കേതികം- കണ്ണൂർ ജില്ല - വാച്ച്മാൻ / ബസ്‌ ക്ലീനർ - സ്ഥലം മാറ്റം / തസ്തികമാറ്റം - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു 25-11-2015 3157
Reversion of Senior Clerks 22-11-2015 3941
Foreign Travel
Apply Online

Map

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2561200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.