വകുപ്പ്തല ഉത്തരവുകൾ
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരളം (കേരള സർക്കാർ)
 

Department Orders

വേർതിരിയ്ക്കുക
ദ്രുശ്യമാക്കുക # 
തലക്കെട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കപ്പെട്ടത് %s ഹിറ്റുകൾ
വാച്ച്മാൻ/ഓഫീസ് അറ്റണ്ടന്റ് - തസ്തിക മാറ്റം/സ്ഥലം മാറ്റം - വയനാട് ജില്ല 20-12-2015 3718
By transfer appointment to the post of Workshop Superintendent from equated categories- Orders issued 16-12-2015 3724
By transfer appointment of Eligible Non Technical Attender/ Class IV Employees- Erratum- Orders issued 15-12-2015 3897
By Transfer appointment of eligible Non Technical Attender/Class IV employees - Posting Order 13-12-2015 3939
Ratio Promotion of Trade Instructors 07-12-2015 4816
Transfer of HA / HC and promotion and posting of Senior Clerks as HA/HC - Modified Order 06-12-2015 3876
Posting of Junior Superintendents on transfer and promotion of Head Accountant/Head Clerks as Junior Superintendent/Technical Store Keeper/Chief Accountant - Erratum 06-12-2015 3292
Training programme for e-Tendering and Purchase rules 06-12-2015 3477
Final Seniority List of qualified Instructors eligible for promotion to the post of Superintendent, Government Commercial Institutes - Publishing of-Reg 04-12-2015 3323
Education - Technical -Transfer of HA / HC and promotion and posting of Senior Clerks as HA/HC - orders issued 03-12-2015 3420
Foreign Travel
Apply Online

Map

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2561200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.