വകുപ്പ്തല ഉത്തരവുകൾ
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരളം (കേരള സർക്കാർ)
 

Department Orders

വേർതിരിയ്ക്കുക
ദ്രുശ്യമാക്കുക # 
തലക്കെട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കപ്പെട്ടത് %s ഹിറ്റുകൾ
Promotion and Posting of Senior Superintendents 27-01-2016 3744
ഇടുക്കി ജില്ല - വാച്ച്മാൻ / ഓഫീസ് അറ്റൻഡൻറ്- സ്ഥലമാറ്റം / തസ്തികമാറ്റം - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു. 20-01-2016 3620
വ്യവസായ പരിശീലന വകുപ്പ് - അഖിലേന്ത്യ ട്രേഡ് ടെസ്റ്റ്‌ 2016- പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സാമിനെർ നിയമനം - ഉദ്യോഗസ്ഥരെ വിടുതൽ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അനുവാദം - സംബന്ധിച്ച് 19-01-2016 3804
Promotion to the post of Trade Instructors Gr.II from the category of Tradesman - Orders issued. 17-01-2016 4065
കണ്ണൂർ ജില്ല - വാച്ച്മാൻ / ഓഫീസ് അറ്റൻഡൻറ്- സ്ഥലമാറ്റം / തസ്തികമാറ്റം - തെറ്റ് തിരുത്തി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു. 12-01-2016 3292
Public Services - Threatened Strike by a section of Government Employees & Teachers on 12th january 2016 - Measures for dealing with - Orders Issued. (2) 10-01-2016 3832
Promotion and posting of Senior Superintendents - orders issued 30-12-2015 3733
Transfer and Posting of Junior Superintendents - orders issued. 30-12-2015 3542
വാച്ച്മാൻ/ഓഫീസ് അറ്റണ്ടന്റ് - തസ്തിക മാറ്റം/സ്ഥലം മാറ്റം - തിരുവനന്തപുരം ജില്ല 28-12-2015 3429
പാർട്ട്‌ ടൈം കണ്ടിജന്റ്റ് ജീവനക്കാരെ ഫുൾ ടൈം ജീവനക്കാരായി ഉദ്യോഗക്കയറ്റം നല്കുന്നത് - പരിഷ്കരിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു 28-12-2015 3399
Foreign Travel
Apply Online

Map

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2561200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.