വകുപ്പ്തല ഉത്തരവുകൾ
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരളം (കേരള സർക്കാർ)
 

Department Orders

വേർതിരിയ്ക്കുക
ദ്രുശ്യമാക്കുക # 
തലക്കെട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കപ്പെട്ടത് %s ഹിറ്റുകൾ
Promotion of Head Clerks and reversion of Senior Superintendent as Junior Superintendent - as per Hon'ble High Court Judgment 26-03-2015 5726
Promotion of Senior Clerk and reversion of Junior Superintendent as Head Clerk/Head Accountant - as per Hon'ble High Court Judgment 26-03-2015 9133
Revesion of Junior Superintendents/Head Accountants as Senior Clerks-as per Hon'ble High Court Judgment 26-03-2015 4937
Condonation of Attendence shortage - Various Polytechnics 25-03-2015 3653
Grace Mark and extra time to Hearing Impaired Students 25-03-2015 3567
Condonation of shortage of attendance for students - Various Polytechnics/IHRD Polytechnic Colleges 24-03-2015 3789
Grace Mark and extra time to Mentally Challenged Students 21-03-2015 3299
Condonation of shortage of attendance for students - Various Polytechnics/IHRD Polytechnic Colleges (2) 21-03-2015 3901
Grace mark toHearing Impaired Student- Polytechnic 21-03-2015 4066
Condonation of shortage of attendance for students - Various Polytechnics/IHRD Polytechnic Colleges-Order2 21-03-2015 3622
Foreign Travel
Apply Online

 

 

Map

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2561200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.