വകുപ്പ്തല ഉത്തരവുകൾ
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരളം (കേരള സർക്കാർ)
 

Department Orders

വേർതിരിയ്ക്കുക
ദ്രുശ്യമാക്കുക # 
തലക്കെട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കപ്പെട്ടത് %s ഹിറ്റുകൾ
Higher Education- Technical- Special Schemes conducted in Government Polytechnics- Extended to Aided Polytechnic Colleges- Orders issued 20-11-2015 3183
Transfer and posting of Trade Instructor & Promotion of the post of Trade Instructor Grade II from the category of Tradesman 20-11-2015 3528
Transfer, Promotion and Posting of Senior Superintendent 10-11-2015 3934
31-07-2015 വരെ ബി ടെക് തത്തുല്യ യോഗ്യത നേടിയവരുടെ അന്തിമ സീനിയോരിട്ടി പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച് 10-11-2015 3603
Education- Technical - Government Engineering Colleges - Placement Under Career Advancement Scheme - Sanctioned Orders Issued 08-11-2015 3846
Ad-Hok select list for the post of Senior Superintendent for the year 2015 08-11-2015 3350
Transfer and posting of Trade Instructors (Computer Engineering) and Promotion to the post of Trade Instructor Grade-II from the category of Tradesman 08-11-2015 3392
O.A (EKM) No.467/2015 filed before the Kerala Administrative Tribunal - Directions complied with - Orders issued 08-11-2015 3932
Condonation of shortage of attendance - second Time- Condoned - Orders issued 06-11-2015 3285
QIP- 2016-17- Teachers of Govt./Aided Engineering Colleges- NOC to apply for admission to M.Tech/M.Arch/60 days contact programme to Ph.D -List 2 - Reg 02-11-2015 3756
Foreign Travel
Apply Online

Map

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2561200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.