വകുപ്പ്തല ഉത്തരവുകൾ
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരളം (കേരള സർക്കാർ)
 

Department Orders

വേർതിരിയ്ക്കുക
ദ്രുശ്യമാക്കുക # 
തലക്കെട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കപ്പെട്ടത് %s ഹിറ്റുകൾ
STP 1053 - Skill Development Program for Workshop Instructor/Demonstrator/Ist Grade Draftsman/Engineering Instructor/Foreman - Orders 05-08-2016 3460
ശ്രീ ഗിരീഷ് എം.എം., ഓഫീസ് അറ്റൻഡൻറ് - ശൂന്യവേതനാവധി കഴിഞ്ഞുള്ള പുനർനിയമനം - സംബന്ധിച്ച് 01-08-2016 3567
Posting of Training Officer- Orders 29-07-2016 3665
Reposting of Lecturers(now re-designated as Assistant professors) on return from deputation for higher studies under QIP- Orders 28-07-2016 3542
Appointment of Tradesman - By Transfer appointment of eligible Non Technical Attender/Class IV Employees - Erratum 28-07-2016 3808
Appointment of Tradesman - By Transfer appointment of eligible Non Technical Attender/Class IV employees 28-07-2016 3848
Reposting of Shri. Anilkumar T.T., Assistant Professor in Electrical Engineering after Completion of Higher Studies under QIP 26-07-2016 3476
ഗവൺമെന്റ് ഇൻസ്റ്റിട്യൂട്ട് ഫോർ ഫാഷൻ ഡിസൈനിങ് ജൂനിയർ ഇൻസ്ട്രക്ടർമാരുടെ ഉദ്യോഗക്കയറ്റം - ഉത്തരവ് 22-07-2016 3775
Ratio Promotion of Junior Superintendent/Technical Store Keeper/Chief Accountant on Rs.35700 - 75600 - Sanctioned - Orders 22-07-2016 3716
Reposting of Lecturers(now re-designated as Assistant professors) on return from deputation for higher studies under QIP-orders 21-07-2016 3523
Foreign Travel
Apply Online
 
 

Map

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2561200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.