വകുപ്പ്തല ഉത്തരവുകൾ
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരളം (കേരള സർക്കാർ)

Department Orders

വേർതിരിയ്ക്കുക
ദ്രുശ്യമാക്കുക # 
തലക്കെട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കപ്പെട്ടത് %s ഹിറ്റുകൾ
Condonation of shortage of attendance for students in various Government Polytechnic Colleges/IHRD Polytechnic Colleges 06-03-2014 3486
OA -Complied 04-03-2014 3259
Technical – Budget Estimates 2013-2014– surrender of unutilised amount Non Plan & Plan – regarding 03-03-2014 3617
Promotion to the post of Demonstrator / Workshop Instructor in Computer Engineering 25-02-2014 4372
Final gradation list of Lecturers in Govt. Engineering Colleges modified order 25-02-2014 4450
Government Engineering Colleges - Incentives for Ph.D holders in the cadre of Principal/Professors/Associate Professors in Government Engineering Colleges 25-02-2014 3802
Ratio promotion of Last Grade employees in the ratio of 2:1 18-02-2014 6747
Cadre change of Watchman as Office Attendant and transfer of Watchman 18-02-2014 3261
Technical –Budget estimate 2013-2014 surrender of un utilized amount PLAN -reg 13-02-2014 3079
Polytechnic college diploama Students Institution Transfer 10-02-2014 16225

>

Foreign Travel
Apply Online

Map

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2561200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.