വകുപ്പ്തല ഉത്തരവുകൾ
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരളം (കേരള സർക്കാർ)
 

Department Orders

വേർതിരിയ്ക്കുക
ദ്രുശ്യമാക്കുക # 
തലക്കെട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കപ്പെട്ടത് %s ഹിറ്റുകൾ
Transfer, Promotion and Posting of Senior Clerk as Head Accountant / Head Clerk on Rs. 27800-59400 - Orders 21-10-2017 4822
സ്ഥാനക്കയറ്റം - ട്രേഡ്‍സ്‍മാന്‍ തസ്‍തികയില്‍ നിന്നും ട്രേഡ് ഇന്‍സ്‍ട്രക്ടര്‍ ഗ്രേഡ് II തസ്‍തികയിലേക്ക് - ഉത്തരവ് 21-10-2017 3386
Provisional Promotion of Head Accountant / Head Clerks as Junior Superintendent / Technical Store keeper / Chief Accountant on Rs.30700-65400 - Orders 20-10-2017 3420
Transfer, Promotion and Posting of Senior Superintendents - Orders 20-10-2017 2935
Ratio based Higher Grade Promotion sanctioned to Senior Superintendent on Rs.40500 – 85000 - Orders 20-10-2017 2829
Polytechnic Students–Shortage of Attendance–Condoned for the 3rd time – Orders Issued 20-10-2017 2384
Polytechnic Colleges – Condonation of Shortage of Attendance for the Second Time – Sanctioned – Orders 19-10-2017 2637
Ratio Promotion of Junior Superintendent / Technical Store Keeper / Chief Accountant on Rs. 35700-75600 – Sanctioned - Orders 19-10-2017 2845
Training Programme for Principals and Head of Departments of all Government Engineering Colleges at Government Engineering College, Painavu, Idukki from 20/10/2017 to 22/10/2017 – Officers Deputed – Orders 16-10-2017 2290
ശ്രീമതി. ബിന്ദു. പി.ആർ., സീനിയർ ഗ്രേഡ് ടൈപ്പിസ്റ്റ് - കോൺഫിഡൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റന്റ് ഗ്രേഡ് II തസ്തികയിലേക്ക് - തസ്തികമാറ്റം നൽകി - ഉത്തരവ് 16-10-2017 2759
Foreign Travel
Apply Online
 
 

Map

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2561200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.