വകുപ്പ്തല ഉത്തരവുകൾ
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരളം (കേരള സർക്കാർ)
 

Department Orders

വേർതിരിയ്ക്കുക
ദ്രുശ്യമാക്കുക # 
തലക്കെട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കപ്പെട്ടത് %s ഹിറ്റുകൾ
Polytechnic Programme - Examination October/November 2016 - Condonation of Shortage of Attendence - Second Time - Condoned Orders 26-10-2016 2999
Polytechnic Programme - Examination October/November 2016 - Condonation of Shortage of Attendence - Second Time - Condoned Orders 26-10-2016 3044
Polytechnic Programme - Examination October/November 2016 - Condonation of Shortage of Attendence - Second Time - Condoned Orders 25-10-2016 3177
Final Gradation List of Tradesman appointed during the period from 01.01.2012 to 31.12.2013 24-10-2016 4002
Polytechnic Programme - Examination October/November 2016 - Condonation of Shortage of Attendence - Second Time - Condoned Orders-modified 22-10-2016 3150
Short Tender Notice Goverment Polytechnic College ,Perumbavoor 22-10-2016 3348
Polytechnic Programme - Examination October/November 2016 - Condonation of Shortage of Attendence - Second Time - Condoned Orders-modified 20-10-2016 3384
Polytechnic Programme - Examination October/November 2016 - Condonation of Shortage of Attendence - Second Time - Condoned Orders 19-10-2016 3133
Exam Related Concessions to 15 Hearing Impaired Students of GWPTC, Thiruvananthapuram - First Semester Computer Engineering - Sanctioned - Orders 19-10-2016 3055
GPTC Cherthala - Exam Related Concessions Allowed to Sri. Akhil B. Krishna, First Year Computer Hardware Engineering - Sanctioned - Orders 19-10-2016 3474
Foreign Travel
Apply Online
 
 

Map

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2561200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.