വകുപ്പ്തല ഉത്തരവുകൾ
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരളം (കേരള സർക്കാർ)
 

Department Orders

വേർതിരിയ്ക്കുക
ദ്രുശ്യമാക്കുക # 
തലക്കെട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കപ്പെട്ടത് %s ഹിറ്റുകൾ
Polytechnic Programme - Examination October/November 2016 - Condonation of Shortage of Attendence - Second Time - Condoned Orders 19-10-2016 3098
Exam Related Concessions to 15 Hearing Impaired Students of GWPTC, Thiruvananthapuram - First Semester Computer Engineering - Sanctioned - Orders 19-10-2016 3015
GPTC Cherthala - Exam Related Concessions Allowed to Sri. Akhil B. Krishna, First Year Computer Hardware Engineering - Sanctioned - Orders 19-10-2016 3398
Polytechnic Programme - Examination October/November 2016 - Condonation of Shortage of Attendence - Second Time - Condoned Orders (2) 17-10-2016 2917
Polytechnic Programme - Examination October/November 2016 - Condonation of Shortage of attendence - Second Time - Condoned Orders (1) 17-10-2016 3201
Exam Related Concessions to 15 Hearing Impaired Students of GPTC, Kozhikode - First Semester Computer Engineering - Sanctioned - Orders 15-10-2016 3002
Exam Related Concessions to Physically Challenge Candidates Studying in Diploma Courses in Polytechnic Colleges Sanctioned - Orders 15-10-2016 3230
ക്ലാർക്കുമാരുടെ പ്രൊമോഷൻ ഉത്തരവിലെ അപാകത പരിഹരിച്ച് - പരിഷ്കരിച്ച ഉത്തരവ് 13-10-2016 3422
Skill Development Programme for Trade Instructor/Tradesman cadre - Officers Deputed - Order 13-10-2016 3100
Polytechnic College Exam Oct/Nov 2016 - Condonation of Shortage of attendance - Second Time - Orders 08-10-2016 3321
Foreign Travel
Apply Online
 
 

Map

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2561200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.