വകുപ്പ്തല ഉത്തരവുകൾ
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരളം (കേരള സർക്കാർ)
 

Department Orders

വേർതിരിയ്ക്കുക
ദ്രുശ്യമാക്കുക # 
തലക്കെട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കപ്പെട്ടത് %s ഹിറ്റുകൾ
Polytechnic Colleges – Condonation of Shortage of Attendance for the Second Time – Sanctioned – Orders 09-11-2017 2479
Minutes of the Technical Committee Meeting held on 07/11/2017 at the DTE’s Office 08-11-2017 3205
Polytechnic Colleges-Condonation of Shortage of Attendance for the Second time Sanctioned - Order 06-11-2017 2532
Polytechnic Students- Shortage of Attendance-Condoned for the Third Time – Orders 06-11-2017 2494
സീനിയർ ക്ലാർക്ക് തസ്തികയിലേക്ക് ക്ലാർക്ക് തസ്തികയിൽ നിന്നും ഉദ്യോഗക്കയറ്റം നൽകിയും ടൈപ്പിസ്റ്റ് /ക്ലാർക്ക് -ടൈപ്പിസ്റ്റ്മാർക്ക് തസ്തികമാറ്റം നൽകി - ഉത്തരവ് 06-11-2017 3564
സീനിയർ ക്ലാർക്ക് തസ്തികയിലേക്ക് ഉദ്യോഗക്കയറ്റം - ഭേദഗതി - ഉത്തരവ് 06-11-2017 3237
Carmel Polytechnic College, Alappuzha - Examination Concession allowed to Shri. Arjun S., Sixth Semester, Civil Engineering Student – Sanctioned - Orders 04-11-2017 2624
Polytechnic Colleges – Condonation of Shortage of Attendance for the Second Time – Sanctioned – Orders 04-11-2017 2758
Polytechnic Students- Shortage of Attendance-Condoned for the Third Time – Order Issued 04-11-2017 2402
Polytechnic Colleges – Condonation of Shortage of Attendance for the Second Time – Sanctioned – Orders 04-11-2017 2582
Foreign Travel
Apply Online
 
 

Map

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2561200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.