വകുപ്പ്തല ഉത്തരവുകൾ
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരളം (കേരള സർക്കാർ)
 

Department Orders

വേർതിരിയ്ക്കുക
ദ്രുശ്യമാക്കുക # 
തലക്കെട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കപ്പെട്ടത് %s ഹിറ്റുകൾ
Reposting of Smt. Reeha K.R., Assistant Professor in Electronics and Communication Engineering after completion of deputation for Higher studies under QIP - Erratum Order 23-08-2016 3427
Reposting of Assistant Professors in Electronics and Communication Engineering on return from Higher studies under Sponsorship Scheme and QIP 23-08-2016 3199
Promotion to the Post of Trade Instructor Gr.II from the Category of Tradesman - Erratum - Orders 10-08-2016 4064
Smt.Reeha K R, Assistant Professor in Electronics and Communication Engineering -Reposting after completion of deputation for Higher studies under QIP-order 08-08-2016 3300
Promotion to the Post of Trade Instructor Gr.II from the cataegory of Tradesman-Orders 08-08-2016 4110
STP 1053 - Skill Development Program for Workshop Instructor/Demonstrator/Ist Grade Draftsman/Engineering Instructor/Foreman - Orders 05-08-2016 3403
ശ്രീ ഗിരീഷ് എം.എം., ഓഫീസ് അറ്റൻഡൻറ് - ശൂന്യവേതനാവധി കഴിഞ്ഞുള്ള പുനർനിയമനം - സംബന്ധിച്ച് 01-08-2016 3488
Posting of Training Officer- Orders 29-07-2016 3585
Reposting of Lecturers(now re-designated as Assistant professors) on return from deputation for higher studies under QIP- Orders 28-07-2016 3473
Appointment of Tradesman - By Transfer appointment of eligible Non Technical Attender/Class IV Employees - Erratum 28-07-2016 3749
Foreign Travel
Apply Online

Map

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2561200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.