വകുപ്പ്തല ഉത്തരവുകൾ
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരളം (കേരള സർക്കാർ)
 

Department Orders

വേർതിരിയ്ക്കുക
ദ്രുശ്യമാക്കുക # 
തലക്കെട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കപ്പെട്ടത് %s ഹിറ്റുകൾ
Promotion to Junior Instructor in Government Institute for Fashion Designing 01-07-2015 3412
Private Industrial School - provisional sanction for the continuance of recognition from 2015-16 to 2016-17(Southern region) 01-07-2015 3155
Transfer and posting of Trade Instructors and Promotion to TI-Gr II from the category of Tradesman 26-06-2015 4202
Promotion to Trade Instructor-Gr II from the category of Tradesman (Foundry) 26-06-2015 4325
Reposting of Assistant Professors in various branches on return from deputation for Higher studies under QIP 25-06-2015 3478
Assistant Professor in Electrical & Electronics Engineering - Reposting after QIP 25-06-2015 3525
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസം- സർക്കാർ പോളിടെക് നിക്ക് കോളേജ് - സ്ഥാപനമാറ്റം - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നതിനു 25-06-2015 3563
Ratio Promotion of Senior Superintendent on Rs.20740 - 36140 24-06-2015 3612
Transfer, Promotion and Posting of Senior Clerks as Head Accountant/Head Clerks - Modified 19-06-2015 3797
Re-Posting order and Cancellation of unavailed portion of LWA Sanctioned 19-06-2015 4371
Foreign Travel
Apply Online

 

 

Map

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2561200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.