വകുപ്പ്തല ഉത്തരവുകൾ
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരളം (കേരള സർക്കാർ)

Department Orders

വേർതിരിയ്ക്കുക
ദ്രുശ്യമാക്കുക # 
തലക്കെട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കപ്പെട്ടത് %s ഹിറ്റുകൾ
Polytechnic Stream – Condonation of Shortage of Attendance – Third Time – Sanctioned – Orders 02-04-2019 119
Polytechnic Stream – Condonation of Shortage of Attendance – Third Time – Sanctioned – Orders 02-04-2019 122
Polytechnic Stream – Condonation of Shortage of Attendance – 2nd Time – Sanctioned – Orders 01-04-2019 133
Poly Stream – Condonation of Shortage of Attendance – Third Time – Sanctioned – Orders 01-04-2019 116
Poly Stream – Condonation of Shortage of Attendance – Second Time – Sanctioned – Orders 01-04-2019 129
Polytechnic Stream – Condonation of Shortage of Attendance – Third Time – Sanctioned – Orders 30-03-2019 110
Polytechnic Stream – Condonation of Shortage of Attendance – Third Time – Sanctioned – Orders issued. 30-03-2019 89
Polytechnic Stream – Condonation of Shortage of Attendance – Third Time – Sanctioned – Orders 29-03-2019 204
Poly Stream – Condonation of Shortage of Attendance – Second Time – Sanctioned – Orders 28-03-2019 247
Poly Stream – Third Condonation of Shortage of Attendance – Third Time – Sanctioned – Orders 27-03-2019 210
Foreign Travel
Apply Online

Map

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2451200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.
ഫാക്സ് : 0471-2451369, 0471-2463733.