വകുപ്പ്തല ഉത്തരവുകൾ
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരളം (കേരള സർക്കാർ)
 

Department Orders

വേർതിരിയ്ക്കുക
ദ്രുശ്യമാക്കുക # 
തലക്കെട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കപ്പെട്ടത് %s ഹിറ്റുകൾ
01.01.2016 മുതല്‍ 31.12.2017 വരെ വിവിധ ‍‍ട്രേഡുകളില്‍ ട്രേഡ്‍സ്മാന്‍ തസ്തികയില്‍ നിയമനം ലഭിച്ച ജീവനക്കാരുടെ അന്തിമ സീനിയോറിറ്റി ലിസ്റ്റ് പരിഷ്ക്കരിച്ച് - ഉത്തരവ് 22-10-2019 23
01.01.2016 മുതല്‍ 31.12.2018വരെ അര്‍ദ്ധ സമയ തസ്തികകളില്‍ നിയമിതരായ ജീവനക്കാരുടെ അന്തിമ ഗ്രഡേഷന്‍ / സീനിയോറിറ്റി ലിസ്റ്റ് പരിഷ്ക്കരിച്ച് - ഉത്തരവ് 22-10-2019 16
വയനാട് ജില്ല – ഓഫീസ് അറ്റന്‍ഡന്‍റിന്‍റെ സ്ഥലം മാറ്റം, വാച്ച്മാന്‍ / ബസ് ക്ലീനര്‍ തസ്തിക മാറ്റം - ഉത്തരവ് 22-10-2019 17
Polytechnic Stream – Condonation of Shortage of Attendance below 65% to the Students of Diploma courses – Sanctioned – Orders 18-10-2019 151
ജീവനക്കാര്യം - ജൂനിയർ സൂപ്രണ്ട് തസ്തികയില്‍ സേവനമനുഷ്‌ഠിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് 35700-75600 രൂപ ശമ്പള നിരക്കിൽ റേഷ്യോ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഹയർ ഗ്രേഡ് പ്രമോഷൻ അനുവദിച്ച് ഉത്തരവ് 18-10-2019 158
സംസ്ഥാന ടെക്നിക്കൽ ഹൈസ്കൂൾ ശാസ്ത്രമേള നടക്കുന്ന തോട്ടട സർക്കാർ ടെക്നിക്കൽ ഹൈസ്കൂളിൽ താൽക്കാലികമായി ജീവനക്കാരെ നിയോഗിച്ച് ഉത്തരവ് 18-10-2019 141
ക്ലാർക്ക് / സീനിയർ ക്ലാർക്ക് തസ്തികയില്‍ ജോലി ചെയ്തു വരുന്ന ജീവനക്കാർക്ക് സഥലം മാറ്റം അനുവദിച്ച് ഉത്തരവ് 18-10-2019 188
Ratio based Higher Grade Promotion sanctioned to Senior Superintendent on Rs.40500-85000-Orders 18-10-2019 132
Transfer and posting of Junior Superintendent – Orders 18-10-2019 167
Polytechnic Stream - Academic (A) Section - Condonation of Shortage of Attendance – Third Time – Sanctioned - Orders 18-10-2019 83
Foreign Travel
Apply Online

 

 

Map

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2561200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.