വകുപ്പ്തല ഉത്തരവുകൾ
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരളം (കേരള സർക്കാർ)
 

Department Orders

വേർതിരിയ്ക്കുക
ദ്രുശ്യമാക്കുക # 
തലക്കെട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കപ്പെട്ടത് %s ഹിറ്റുകൾ
സര്‍ക്കാര്‍ പോളിടെക്നിക് കോളേജ്, മട്ടന്നൂര്‍ - കമ്പ്യൂട്ടര്‍ എഞ്ചിനീയറിങ് വിഭാഗം ലക്ചറര്‍ ശ്രീ. ശ്രീനിവാസന്‍ കെ.വി - ശൂന്യവേതനാവധിയുടെ ഉപയോഗിക്കാത്ത ഭാഗം റദ്ദു ചെയ്തു - ലക്ചറര്‍ തസ്തികയിൽ പുനഃപ്രവേശിക്കുന്നതിനുള്ള അനുമതി നല്കി - ഉത്തരവ് 25-11-2020 48
Incentives for Ph.D Degree Holders in the cadre of Assistant Professor in Government Engineering Colleges – Advance Increments – Sanctioned – Orders 25-11-2020 58
Lecturer in Civil Engineering – Smt. Veena R – Appointment Orders issued. 24-11-2020 94
സര്‍ക്കാര്‍ പോളിടെക്നിക് കോളേജ് - ശ്രീമതി രമ്യ കെ. - കൊമേഴ്സ് വിഭാഗ് ലക്ചറര്‍ തസ്തികയിലെ താല്‍കാലിക നിയമനം - ക്രമപ്പെടുത്തി - ഉത്തരവ് 20-11-2020 125
സര്‍ക്കാര്‍ പോളിടെക്നിക് കോളേജ് - സിവില്‍ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗം ലക്ചറര്‍ തസ്തികയിലേക്ക് കേരള പബ്ലിക് സര്‍വ്വീസ് കമ്മീഷന്‍ നിയമന ശിപാര്‍ശ ചെയ്ത ഉദ്യോഗാര്‍ത്ഥികളെ താല്‍കാലികമായി നിയമിച്ച് - ഉത്തരവ് 17-11-2020 229
Gradation List of Principals, Head of Sections, Lectures of General Polytechnic Colleges and equated categories appointed during the period from 01/01/1999 to 31/12/2001 – Finalised – Orders 12-11-2020 403
Deputation for higher studies to undergo Ph.D/M.Tech/M.Arch/60 days Pre-Ph.D Programme under QIP Poly Scheme(AICTE QIP (Poly) during the academic year 2020-2021 - Teachers of Government / Aided Polytechnic Colleges – Sanctioned - Orders 12-11-2020 253
Career Advancement Placement of Faculties in Government Engineering Colleges – Revised Order - Reg 12-11-2020 208
Placement under career development scheme -Sri. Rajesh M Associate professor, Government Engineering College, Kannur Orders issued- Reg. 11-11-2020 136
സീനിയര്‍ ക്ലാര്‍ക്ക് തസ്തികയിലേക്ക് ക്ലാര്‍ക്ക് തസ്തികയില്‍ നിന്നും ഉദ്യോഗക്കയറ്റം നല്‍കിയും ടൈപ്പിസ്റ്റുമാര്‍ക്ക് തസ്തികമാറ്റം നല്‍കിയും - ഉത്തരവ് 09-11-2020 309
Foreign Travel
Apply Online
 
 

(25/11/20)   ___________________

(12/11/20)   ___________________
Guidelines for M.Tech Admission 2020-21 released
(06/11/20)   ___________________

(05/11/20)   ___________________

(05/11/20)   ___________________

(23/10/20)   ___________________

Map

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2561200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.