വകുപ്പ്തല ഉത്തരവുകൾ
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരളം (കേരള സർക്കാർ)
 

Department Orders

വേർതിരിയ്ക്കുക
ദ്രുശ്യമാക്കുക # 
തലക്കെട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കപ്പെട്ടത് %s ഹിറ്റുകൾ
എ‍ഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് ഹോസ്റ്റല്‍, തിരുവനന്തപുരം-ല്‍ നിലവിലുള്ള സിക്ക് റൂം അറ്റന്‍റര്‍ തസ്തികയിലെ ഒഴിവില്‍ നിയമനം നടത്തി - ഉത്തരവ് 28-01-2020 22
സര്‍ക്കാര്‍ പോളിടെക്നിക് കോളേജ് - സിവില്‍ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗം ലക്ചറര്‍ തസ്തികയിലേക്ക് കേരള പബ്ലിക് സര്‍വ്വീസ് കമ്മീഷന്‍ നിയമന ശിപാര്‍ശ ചെയ്ത ഉദ്യോഗാര്‍ത്ഥികളെ താത്ക്കാലികമായി നിയമിച്ച് - ഉത്തരവ് 28-01-2020 37
ജൂനിയര്‍ സൂപ്രണ്ട് തസ്തികയില്‍ സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന് 35700-75600 രൂപ ശമ്പള നിരക്കില്‍ റേഷ്യോ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഹയര്‍ ഗ്രേഡ് പ്രൊമോഷന്‍ അനുവദിച്ച് - ഉത്തരവ് 28-01-2020 40
ലാസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് ജീവനക്കാര്‍ക്ക് 2:1 അനുപാതത്തില്‍ റേഷ്യോ പ്രൊമോഷന്‍ അനുവദിച്ച് - ഉത്തരവ് 28-01-2020 60
ട്രേഡ് ഇന്‍സ്ട്രക്ട്രര്‍ തസ്തികയില്‍ നിന്നും ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗം വര്‍ക്ക്ഷോപ്പ് ഇന്‍സ്ട്രക്ടര്‍/ഡെമോണ്‍സ്ട്രേറ്റര്‍/ഇന്‍സ്ട്രക്ടര്‍ ഗ്രേഡ് II തസ്തികയിലേക്ക് തസ്തിക മാറ്റം വഴി നിയമനം നല്കി - ഉത്തരവ് 25-01-2020 180
Appointment of Assistant Professors in Mechanical Engineering in Govt.Engineering Colleges on Rs.15600-39100+AGP 6000 (AICTE Scale) - Candidate advised by the Kerala Public Service Commission – Provisional appointment - Orders 25-01-2020 135
പാർട്ട് ടൈം സ്വീപ്പർ / സാനിറ്ററി വർക്കർ തസ്തികയിൽ പെട്ട ജീവനക്കാർക്ക് ഫുൾ ടൈം സ്വീപ്പർ / സാനിറ്ററി വർക്കർ തസ്തികയിലേക്ക് സ്ഥാനക്കയറ്റം നൽകി - ഉത്തരവ് 24-01-2020 155
ട്രേഡ്സ്മാന്‍ തസ്തികയിൽ നിന്നും ട്രേഡ് ഇൻസ്‌ട്രുക്ടർ ഗ്രേഡ് II തസ്തികയിലേക്ക് സ്ഥാനക്കയറ്റം അനുവദിച്ച് ഉത്തരവ് 24-01-2020 205
സർജന്റ് ഗ്രേഡ് I തസ്തികയിൽ നിന്നും സീനിയർ ഗ്രേഡ് തസ്തികയിലേക്ക് സ്ഥാനക്കയറ്റം നൽകിയ ഉത്തരവ് 23-01-2020 131
ഓഫീസ് അറ്റന്റന്റ് / വാച്ച്മാൻ സ്ഥലം മാറ്റം, വാച്ച്മാൻ തസ്തികമാറ്റം - ഉത്തരവ് 23-01-2020 157
Foreign Travel
Apply Online

Map

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2561200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.