വകുപ്പ്തല ഉത്തരവുകൾ
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരളം (കേരള സർക്കാർ)
 

Department Orders

വേർതിരിയ്ക്കുക
ദ്രുശ്യമാക്കുക # 
തലക്കെട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കപ്പെട്ടത് %s ഹിറ്റുകൾ
THSLC Examination March 2021 – Appointment of Internal/External Examiners - Orders 25-02-2021 9
ശ്രീ മനീഷ് കുമാർ. റ്റി. ജി - നോൺ ടെക്നിക്കൽ അറ്റൻഡർ തസ്തികയിലേയ്ക്കുള്ള തസ്തികമാറ്റ നിയമനം ഒരു വർഷത്തേയ്ക്ക് പരിത്യജിക്കുന്നതിനുള്ള അനുമതി - ഉത്തരവ് 24-02-2021 49
ശ്രീ പ്രകാശൻ. പി , ഓഫീസ് അറ്റൻഡന്റ്, ടി.എച്ച്.എസ്.എസ്.പയ്യോളി - നോൺ ടെക്നിക്കൽ അറ്റൻഡർ തസ്തികയിലേയ്ക്ക് - തസ്തികമാറ്റം വഴി നിയമനം നൽകി ഉത്തരവ് 24-02-2021 43
തിരുവനന്തപുരം ജില്ല - വാച്ച്മാൻമാരുടെ തസ്തികമാറ്റം - ഉത്തരവ് 24-02-2021 44
സീനിയർ ക്ലാർക്ക് തസ്തികയിലേക്ക് ക്ലാർക്ക് തസ്തികയിൽ നിന്നും ഉദ്യോഗക്കയറ്റം നൽകി - ഉത്തരവ് 24-02-2021 72
കോട്ടയം ജില്ല - വാച്ച്മാൻറെ തസ്തികമാറ്റം - ഉത്തരവ് 22-02-2021 115
Dr. Anillal. S, Professor in College of Engineering, Thiruvananthapuram - No Objection Certificate for participating in the interview in NRTD Sanctioned – orders 20-02-2021 67
തിരുവനന്തപുരം കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ലെ പ്രൊഫസർ ഡോ. അനി ലാൽ എസ് ന് നിരാക്ഷേപസാക്ഷ്യപത്രം അനുവദിച്ചു - ഉത്തരവ് 20-02-2021 88
തിരുവനന്തപുരം കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ലെ പ്രൊഫസർമാരായ ഡോ.എൻ.അശോക് കുമാർ , ഡോ.എസ് ജയകുമാർ എന്നിവർക്ക് നിരാക്ഷേപസാക്ഷ്യപത്രം അനുവദിച്ചു - ഉത്തരവ് 20-02-2021 82
01.01.2018 മുതൽ 31.12.2019 വരെ വിവിധ ട്രേഡുകളിൽ ട്രേഡ്‌സ്മാൻ തസ്തികയിൽ നിയമനം ലഭിച്ച ജീവനക്കാരുടെ അന്തിമ ഗ്രഡേഷൻ ലിസ്റ്റ് പരിഷ്കരിക്കുന്നതു സംബന്ധിച്ച് 20-02-2021 169
Foreign Travel
Apply Online
 
 

Map

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2561200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.