വകുപ്പ്തല ഉത്തരവുകൾ
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരളം (കേരള സർക്കാർ)
 

Department Orders

വേർതിരിയ്ക്കുക
ദ്രുശ്യമാക്കുക # 
തലക്കെട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കപ്പെട്ടത് %s ഹിറ്റുകൾ
സര്‍ക്കാര്‍ ടെക്നിക്കല്‍ ഹൈസ്കൂള്‍, ചിറ്റൂര്‍ - വര്‍ക്ക്ഷോപ്പ് ഫോര്‍മാന്‍ ആയ ശ്രീ.രഘുറാം ബാലറാം ന് സൂപ്രണ്ടിന്‍റെ പൂര്‍ണ്ണ അധിക ചുമതല നല്‍കി - ഉത്തരവ് 06-10-2022 9
Career Advancement Scheme for Government/ Aided Polytechnic College Lecturers, Head of Departments and Principals - Lecturers in Computer Engineering branch- placement of 6000 AGP in the pay band of 15600-39100-Orders 06-10-2022 14
തൃശൂർ ജില്ലാ പി.എസ്.സി നിയമന ശിപാർശ ചെയ്ത ഉദ്യോഗാർത്ഥിയെ വേതന നിരക്കിലുള്ള ആസ്ഥാന കാര്യാലയ ക്ലാർക്ക് തസ്തികയിൽ താൽക്കാലിക നിയമനം - സംബന്ധിച്ച് 06-10-2022 33
ശ്രീമതി. അശ്വതി ഭാസ്കരന്‍, ക്ലാര്‍ക്ക്, സര്‍ക്കാര്‍ ടെക്നിക്കല്‍ ഹൈസ്കൂള്‍, പയ്യോളി - ക്ലാര്‍ക്ക് തസ്തികയിലെ നിരീക്ഷണകാലം തൃപ്തികരമായി പൂര്‍ത്തിയാക്കിയതായി പ്രഖ്യാപിച്ച് - ഉത്തരവ് 06-10-2022 16
ശ്രീ. വിഷ്ണു സി.വി., ക്ലാര്‍ക്ക്, കേരള ഗവ. പോളിടെക്നിക് കോളേജ്, വെസ്റ്റ് ഹില്‍, കോഴിക്കോട് - ക്ലാര്‍ക്ക് തസ്തികയിലെ നിയമനം - ക്രമവത്ക്കരിച്ച് - ഉത്തരവ് 06-10-2022 18
Government Engineering Colleges - Advance Increment for acquiring M.Tech to Assistant Professors in Engineering Colleges under AICTE Scheme – Sanctioned - Orders 06-10-2022 34
GPTC കോതമംഗലം - മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ലക്ച്ചറർ ആയ ശ്രീ.പി രാജ് -ന്റെ സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്ററിലെ ടെക്നിക്കൽ ഓഫീസർ തസ്തികയിലുള്ള സേവന കാലാവധി നീട്ടി - ഉത്തരവ് 03-10-2022 71
സിവിൽ, ഇലക്ട്രോണിക്ക്സ്,ഓട്ടോമൊബൈൽ വിഭാഗം തസ്തികയിൽ താൽക്കാലിക അദ്ധ്യാപക നിയമനം -സ്ഥാപന മേധാവിയുടെ നടപടി സാധുകരിച്ച് - ഉത്തരവ് 03-10-2022 104
ശ്രീമതി.ജഹനാര.കെ,ഹെഡ് അക്കൌണ്ടന്‍റ്, GPTC എഴുകോണ്‍ - നിരീക്ഷണകാലം - ഉത്തരവ്- സംബന്ധിച്ച് 03-10-2022 52
ശ്രീമതി. ഗയാ രവി., ക്ലാര്‍ക്ക്, മഹാരാജാസ് ടെക്നോളജിക്കല്‍ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്, തൃശ്ശൂര്‍ - 8 വര്‍ഷത്തെ സമയബന്ധിത ഹയര്‍ ഗ്രേഡ് - അനുവദിച്ച് - ഉത്തരവ് 01-10-2022 92

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2561200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.