വകുപ്പ്തല ഉത്തരവുകൾ
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരളം (കേരള സർക്കാർ)

Department Orders

വേർതിരിയ്ക്കുക
ദ്രുശ്യമാക്കുക # 
തലക്കെട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കപ്പെട്ടത് %s ഹിറ്റുകൾ
ക്യു.ഐ.പി. ഡെപ്യൂട്ടേഷന്‍ പൂര്‍ത്തീകരിച്ച മെക്കാനിക്കല്‍ എന്‍ജിനീയറിംഗ്/ഇലക്ട്രിക്കല്‍ എന്‍ജിനീയറിംഗ് വിഭാഗം അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസ്സര്‍മാര്‍ക്ക് - പുനര്‍ നിയമനം നല്‍കി - ഉത്തരവ് 17-05-2019 151
Fixation of pay of Smt. Minimol L., Smt. Mayaben N.A., Heads of Section in Computer Engineering into AICTE Scale – Sanctioned - Orders 15-05-2019 175
Placement of qualified incumbents in Government Polytechnic Colleges under AICTE Scheme – Advanced increments in agreement with clause VII of GO(MS)No.75/2014/Fin dated 20.02.2014 - Orders 15-05-2019 173
Placement of qualified incumbents in Government Polytechnic Colleges under AICTE Scheme – Advanced increments in agreement with clause VII of GO(MS)No.75/2014/Fin dated 20.02.2014 -Orders 15-05-2019 138
Placement of qualified incumbents in Government Polytechnic Colleges under AICTE Scheme – Advanced increments in agreement with clause VI of GO(MS)No.75/2014/Fin dated 20.02.2014 -Orders 15-05-2019 126
Shri. Biju M., HoD in Computer Engineering, Government Polytechnic College, Nedupuzha – Pay fixation under AICTE Scheme in view of completing 10 years of service from Lecturer cadres onwards – Sanctioned – Orders 15-05-2019 115
HoDs/Lecturers in Computer Engineering of various Government Polytechnic Colleges – Pay fixation under AICTE Scheme in view of acquiring M.Tech – Advance increments – Sanctioned – Orders 15-05-2019 140
Fixation of pay of HoS in Electronics Engineering & Computer Engineering of various Government Polytechnic Colleges into AICTE Scale – Orders 15-05-2019 140
Placement of qualified incumbents in Government Polytechnic Colleges under AICTE Scheme – Advanced increments in agreement with clause VII of GO(MS)No.75/2014/Fin dated 20.02.2014 -Orders 15-05-2019 129
ഇന്‍സ്‍ട്രമെന്‍റ് ടെക്നോളജി വിഭാഗം ലക്ചറര്‍ ശ്രീമതി. സ്മിത വി. - കെ.എസ്.ആര്‍ ഭാഗം 1 ചട്ടം 91എ പ്രകാരം അനുവദിച്ച ശൂന്യവേതനാവധിയുടെ ഉപയോഗിക്കാത്ത ഭാഗം റദ്ദു ചെയ്തു - പുനഃപ്രവേശിക്കുന്നതിനുള്ള അനുമതി നല്‍കി - ഉത്തരവ് 14-05-2019 84

>

Foreign Travel
Apply Online

Map

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2451200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.
ഫാക്സ് : 0471-2451369, 0471-2463733.