വകുപ്പ്തല ചുറ്ററിയുപ്പുകൾ
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരളം (കേരള സർക്കാർ)
 

Department Circulars

വേർതിരിയ്ക്കുക
ദ്രുശ്യമാക്കുക # 
തലക്കെട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കപ്പെട്ടത് %s ഹിറ്റുകൾ
വകുപ്പിന് കീഴിലുള്ള ഗവർണ്മെന്റ് ടെക്നിക്കൽ ഹൈ സ്കൂൾ / പോളിടെക്‌നിക്‌ കോളേജുകളിൽ നിലവിലുള്ള സ്മാർട്ട് ക്ലാസ് റൂമിന്റെ പ്രവർത്തനം സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ -- സംബന്ധിച്ച് 19-മെയ്-2020 375
Project proposals from DST - Nominations called for - Reg 19-മെയ്-2020 287
COVID - 19 നിര്‍വ്യാപന പ്രതിരോധ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ - നടപടി വിവരങ്ങള്‍ - സംബന്ധിച്ച് 06-മെയ്-2020 574
Processing of salary bills in SPARK for the months 4/2020 to 8/2020 - Insructions -Issued 27-ഏപ്രിൽ-2020 612
കോവിഡ്19 വ്യാപനം തടയുന്നതിനുള്ള പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ - സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ ഓഫീസുകള്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നതിനുള്ള മാര്‍ഗ്ഗനിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ - സംബന്ധിച്ച് 23-ഏപ്രിൽ-2020 726
MHA issues Advisory on Secure use of ZOOM Meeting Platform - Reg 21-ഏപ്രിൽ-2020 337
2019-20 സാമ്പത്തിക വർഷാവസാനത്തിൽ ട്രഷറി ക്യൂവിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ ബില്ലുകൾ മാറുന്നത് - സംബന്ധിച്ച് 13-ഏപ്രിൽ-2020 640
മാര്‍ച്ച് 31 വരെ മാറിയ ബില്ലുകളുടെ കണക്ക്, (Plan & Non Plan) Unreconciled Expenditure Statement അയക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച് 30-മാർച്ച്-2020 543
ബഡ്‍ജറ്റ് അടങ്കല്‍ 2019-20 - യഥാര്‍ത്ഥ ചെലവ് അറിയിക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച് 30-മാർച്ച്-2020 503
Streamlining Treasury Transactions – Rushing of bills , drawing of advance and transfer credit to Special Treasury Savings Bank Accounts towards the close of the financial year - Avoidance of - Instructions 28-മാർച്ച്-2020 383
Foreign Travel
Apply Online
 
 

Map

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2561200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.