വകുപ്പ്തല ചുറ്ററിയുപ്പുകൾ
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരളം (കേരള സർക്കാർ)
 

Department Circulars

വേർതിരിയ്ക്കുക
ദ്രുശ്യമാക്കുക # 
തലക്കെട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കപ്പെട്ടത് %s ഹിറ്റുകൾ
ഫണ്ട് സറണ്ടർ ചെയ്യുന്നത് - സംബന്ധിച്ച് 23-മാർച്ച്-2022 298
കേരള പബ്ലിക് സര്‍വ്വീസ് കമ്മീഷന്‍ - നിയമന പരിശോധന – ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ ഹാജരാകുന്നത് - സംബന്ധിച്ച് 22-മാർച്ച്-2022 316
Quality Improvement Programme 2022-23 - Faculty members of Government & Aided Engineering Colleges - Permission to apply for Ph.D / Pre-Ph.D Programme - Reg 18-മാർച്ച്-2022 436
SELECT LIST FOR THE POST OF SENIOR SUPERINTENDENT FOR THE YEAR 2022 17-മാർച്ച്-2022 487
Revised procedure (SNA system) for CSS - Refund of unspent balances from the account of Implementing Agencies (IA's) to Single Nodal Account (SNA) - instructions - reg 17-മാർച്ച്-2022 216
2021-22 വര്‍ഷത്തെ സാമ്പത്തിക വര്‍ഷാവസാന ദിവസങ്ങളിലെ ബില്‍ സമര്‍പ്പണം - സംബന്ധിച്ച് 16-മാർച്ച്-2022 317
പാർട്ട് ടൈം സ്വീപ്പർ തസ്തികയിലെ ജീവനക്കാരുടെ വിവരം നൽകുന്നത് - സംബന്ധിച്ച് 11-മാർച്ച്-2022 380
2021-2022 അധ്യയന വർഷത്തെ ഡിപ്ലോമഫീസ് ശേഖരിക്കുന്ന തീയതി ദീർഘിപ്പിയ്ക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച് 11-മാർച്ച്-2022 335
എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് ഇന്‍സ്ട്രക്ടര്‍ ഗ്രേഡ് I തസ്തികയിലേക്കുള്ള തസ്തികമാറ്റ നിയമനം - താല്‍ക്കാലിക സീനീയോറിറ്റി ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച് 10-മാർച്ച്-2022 478
01.01.2016-നു ശേഷം എയ്‌ഡഡ്‌ കോളേജുകളിൽ നിന്നും UGC/AICTE/MES സ്കലിയിൽ വിരമിച്ച അദ്ധ്യാപകരുടെ പുതുക്കിയ ശമ്പളത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പെൻഷൻ പുനർനിർണ്ണയിക്കുന്നതു - സംബന്ധിച്ച് 07-മാർച്ച്-2022 374
Foreign Travel
Apply Online
 
 

(17/05/22)   ___________________

(25/04/22)   ___________________

(13/12/21)   ___________________

(04/12/21)   ___________________

 

Map

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2561200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.