വകുപ്പ്തല ചുറ്ററിയുപ്പുകൾ
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരളം (കേരള സർക്കാർ)

Department Circulars

വേർതിരിയ്ക്കുക
ദ്രുശ്യമാക്കുക # 
തലക്കെട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കപ്പെട്ടത് %s ഹിറ്റുകൾ
Kerala Development and Innovation Strategic Council (K-DISC) – Young Innovators Programme (YIP) – Details requested from Heads of all Engineering & Polytechnic Colleges - Reg 06-ഏപ്രിൽ-2019 223
ഡ്രൈവര്‍ കം മെക്കാനിക്ക് തസ്തികയിലേക്ക് തസ്തികമാറ്റ നിയമനത്തിന് യോഗ്യരായ ജീവനക്കാരുടെ സീനീയോറിറ്റി ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നതിനുള്ള വിവരശേഖരണം - സംബന്ധിച്ച് 06-ഏപ്രിൽ-2019 213
മദ്ധ്യ വേനൽ അവധി - സ്ഥാപന മേധാവികളെ അറിയിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്. 01-ഏപ്രിൽ-2019 1320
Higher Education Department – Annual Plan 2019-2020 - Convening Departmental Working Group Meeting – Reg. 01-ഏപ്രിൽ-2019 298
Polytechnic Stream – Condonation of Shortage of Attendance – Third Time – Sanctioned – Orders 30-മാർച്ച്-2019 216
Polytechnic Stream – Condonation of Shortage of Attendance – Third Time – Sanctioned – Orders issued. 30-മാർച്ച്-2019 209
ഡിപ്ലോമ ഇൻ സെക്രട്ടറിയൽ പ്രാക്ടീസ് - സെമസ്റ്റർ കാലയളവ് ദീർഖിപ്പിക്കുന്നതിന് അനുവാദം നൽകുന്നത് - സംബന്ധിച്ച്. 30-മാർച്ച്-2019 221
01.01.2009 മുതല്‍ 31.12.2017 വരെ നോണ്‍ ടെക്നിക്കല്‍ അറ്റന്‍ഡര്‍ തസ്തികയില്‍ നിയമനം ലഭിച്ച ജീവനക്കാരുടെ അന്തിമ സീനിയോറിറ്റി ലിസ്റ്റ് 29-മാർച്ച്-2019 280
01.01.2016 മുതല്‍ 31.12.2018 വരെ അര്‍ദ്ധ സമയ തസ്തികകളില്‍ നിയമനം ലഭിച്ച ജീവനക്കാരുടെ സീനിയോറിറ്റി ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നതിനുള്ള വിവരശേഖരണം - സംബന്ധിച്ച് 29-മാർച്ച്-2019 237
ജി.ഐ.എസ്. മാപ്പിങ് - സര്‍ക്കാര്‍ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ സ്ഥാനം ഡിജിറ്റല്‍ ഭൂപടത്തില്‍ രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള മാര്‍ഗരേഖ – സംബന്ധിച്ച് 29-മാർച്ച്-2019 238

>

Foreign Travel
Apply Online

Map

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2451200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.
ഫാക്സ് : 0471-2451369, 0471-2463733.