വകുപ്പ്തല ചുറ്ററിയുപ്പുകൾ
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരളം (കേരള സർക്കാർ)
 

Department Circulars

വേർതിരിയ്ക്കുക
ദ്രുശ്യമാക്കുക # 
തലക്കെട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കപ്പെട്ടത് %s ഹിറ്റുകൾ
നോൺ ടെക്നിക്കൽ അറ്റൻഡർ തസ്തിക നിയമനം സംബന്ധിച്ച - പരാതി സ്പഷ്‌ടീകരണം - സംബന്ധിച്ച് 27-ഒക്ടോബർ-2020 279
അക്കൗണ്ടന്‍റ് ജനറലിന്‍റെ ആഡിറ്റ് - സ്കോളര്‍ഷിപ്പ് സ്കീം - ഡയറക്ട് ബെനഫിറ്റ് ട്രാന്‍സ്ഫര്‍ - വിവരശേഖരണം - സംബന്ധിച്ച് 27-ഒക്ടോബർ-2020 205
Quality lmprovement Programme under AICTE [AICTE QIP (Poly)] - Deputation of faculty of Government and Government Aided Polytechnic Colleges for ME/M.Tech Programme and Ph.D Progamme, 2020- 2021 - Selection of Candidates - Instructions issued- reg 23-ഒക്ടോബർ-2020 288
പ്രൈവറ്റ് ടെക്നിക്കല്‍ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളിലെ കെ.ജി.സി.ഇ. കോഴ്സുുകളുടെ പ്രവേശന നടപടികള്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കേണ്ട അവസാന തീയതി അറിയിച്ചതിലെ തിരുത്തല്‍ - സംബന്ധിച്ച് 23-ഒക്ടോബർ-2020 107
കോമണ്‍പൂള്‍ ലൈബ്രേറി സര്‍വ്വീസ് - ജീവനക്കാരുടെ പൊതു സ്ഥലം മാറ്റം - സംബന്ധിച്ച് 23-ഒക്ടോബർ-2020 131
‘Digipay’ ഓണ്‍ലൈന്‍ പേയ്‍മെന്‍റ് - പോളിടെക്നിക് അഡ്മിഷന്‍ - സംബന്ധിച്ച് 23-ഒക്ടോബർ-2020 180
Final List of Candidates who applied for M.Tech Admission under the Scheme - Sponsoring of Faculty in the Government /Aided Polytechnic Colleges for M.Tech/M.arch in Government Engineering Colleges, 2020-2021 Publishing of- Reg 22-ഒക്ടോബർ-2020 206
പ്രൈവറ്റ് ടെക്നിക്കല്‍ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളിലെ കെ.ജി.സി.ഇ. കോഴ്സുുകളുടെ പ്രവേശന നടപടികള്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കേണ്ട അവസാന തീയതി അറിയിയ്ക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച് 20-ഒക്ടോബർ-2020 135
01.11.2018 മുതല്‍ 30.06.2020 വരെ കാലയളവില്‍ ജൂനിയര്‍ സൂപ്രണ്ട് തസ്തികയില്‍ നിയമനം ലഭിച്ച് ജീവനക്കാരുടെ അന്തിമ ഗ്രഡേഷന്‍ / സീനീയോറിറ്റി ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച് 20-ഒക്ടോബർ-2020 233
കോമണ്‍പൂള്‍ ലൈബ്രേറിയന്‍മാരുടെ വിവരങ്ങള്‍ ലഭ്യമാക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച് 20-ഒക്ടോബർ-2020 119
Foreign Travel
Apply Online
 
 

(25/11/20)   ___________________

(12/11/20)   ___________________
Guidelines for M.Tech Admission 2020-21 released
(06/11/20)   ___________________

(05/11/20)   ___________________

(05/11/20)   ___________________

Map

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2561200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.