വകുപ്പ്തല ചുറ്ററിയുപ്പുകൾ
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരളം (കേരള സർക്കാർ)
 

Department Circulars

വേർതിരിയ്ക്കുക
ദ്രുശ്യമാക്കുക # 
തലക്കെട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കപ്പെട്ടത് %s ഹിറ്റുകൾ
വിവിധ ഗസറ്റഡ്/നോണ്‍ ഗസറ്റഡ് തസ്തികയിലുള്ള ലൈബ്രറി ജീവനക്കാരുടെ ചുമതലകളും ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും നിര്‍ണയിക്കുന്നതിനായി വിവരങ്ങള്‍ ശേഖരിക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച് 23-ഏപ്രിൽ-2022 235
Extension of AICTE Approval to Government /Aided Engineering Colleges and Self Financing Engineering Colleges for the year 2022-2023 - Submission of documents to Director of Technical Education - date extended -Reg 23-ഏപ്രിൽ-2022 209
കൊമേഴ്സ്യല്‍ പ്രാക്ടീസ്, കൊമേഴ്സ്, കമ്പ്യൂട്ടര്‍ ആപ്ലിക്കേഷന്‍ & ബിസിനസ്സ് മാനേജ്മെന്‍റ് എന്നീ വിഭാഗങ്ങളില്‍ ലക്ചറര്‍ തസ്തികയില്‍ നിയമനം ലഭിച്ച ജീവനക്കാരുടെ താല്‍ക്കാലിക ഗ്രഡേഷന്‍ ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച് 23-ഏപ്രിൽ-2022 173
കേന്ദ്രാവിഷ്‍കൃത പദ്ധതികളുടെ (CSS) ഫണ്ട് അനുവദിക്കുന്നതിനും അനുവദിച്ച ഫണ്ടുകളുടെ വിനിയോഗം നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള പുതുക്കിയ നടപടിക്രമം - PFMS Implementing ഏജൻസികളായ പോളിടെക്‌നിക്ക് കോളേജുകൾക്ക് പരിശീലന പരിപാടി - സംബന്ധിച്ച് 22-ഏപ്രിൽ-2022 196
Technical- Polytechnic Colleges - Accrediting all the Diploma Courses- conducting meeting of the Board of Governors-reg 22-ഏപ്രിൽ-2022 213
Community Development Through Polytechnic Colleges - Furnishing action plan - Reg 22-ഏപ്രിൽ-2022 175
ഫാക്കൽറ്റി ഡെവലപ്പ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാമുകൾ (FDP) നടത്തുന്നതിനുള്ള പ്രൊപ്പോസലുകൾ സമർപ്പിക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച് 21-ഏപ്രിൽ-2022 189
Applications invited for extension of AICTE approval to Government/Aided Polytechnic Colleges for existing courses for the academic year 2022-23 - Reg 20-ഏപ്രിൽ-2022 210
Applications invited for extension of AICTE approval to Self- Financing Institutions for existing courses for the academic year 2022-23 - Reg 20-ഏപ്രിൽ-2022 177
റ്റി.എച്ച്.എസ്.എല്‍.സി. പരീക്ഷ 2022 – കേന്ദ്രീകൃത മൂല്യനിര്‍ണ്ണയം - ചീഫ് എക്സാമിനര്‍/അസിസ്റ്റന്‍റ് എക്സാമിനര്‍ മാരുടെ നിയമനം - സംബന്ധിച്ച് 19-ഏപ്രിൽ-2022 186
Foreign Travel
Apply Online
 
 

(17/05/22)   ___________________

(25/04/22)   ___________________

(13/12/21)   ___________________

(04/12/21)   ___________________

 

Map

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2561200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.