വകുപ്പ്തല ചുറ്ററിയുപ്പുകൾ
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരളം (കേരള സർക്കാർ)
 

Department Circulars

വേർതിരിയ്ക്കുക
ദ്രുശ്യമാക്കുക # 
തലക്കെട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കപ്പെട്ടത് %s ഹിറ്റുകൾ
ടെക്നിക്കൽ ഹൈ സ്കൂൾ 2015 -16 അധ്യയനവര്ഷം കലണ്ടർ പ്രസിദ്ധീകരണം സംബന്ധിച്ച് 14-ജൂലായ്-2015 3581
Relieving of Clerks, Head Clerk/Head Accountant, Junior Superintendent/Senior Superintendent in transfer / promotion orders-reg 13-ജൂലായ്-2015 4303
Training programme on Audit of accounts 13-ജൂലായ്-2015 3762
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസം - ബർട്ടൻ ഹിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് തിരുവനന്തപുരം - ഇലക്ട്രോണിക്സ് വിഭാഗം ഫസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് ഇൻസ്ട്രക്ടർ തസ്തികയിലെ ഒരു ഒഴിവു നികത്തുന്നത് സംബന്ധിച്ച് 13-ജൂലായ്-2015 3847
Centre for Faculty and Staff Development (CFSD) Training Programme reg. 12-ജൂലായ്-2015 3905
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് - സിവിൽ വിഭാഗം ഫസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് ഇൻസ്ട്രക്ടർ തസ്തികയിലെ ഒരു ഒഴിവു നികത്തുന്നത് സംബന്ധിച്ച് 07-ജൂലായ്-2015 4414
Workshop Instructor and equated categories in all branches - Higher Grade Sanctioned - Service Book Verification in Govt,Aided and General schools under DPI-Schedule 07-ജൂലായ്-2015 4239
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് - പി.റ്റി.എ./ അലുമിനി ഫണ്ട് വിനിയോഗം മാർഗ്ഗ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുന്നത്- സംബന്ധിച്ച് 06-ജൂലായ്-2015 4390
IMG- Maximum Number of Classes that can be taken by Course/ Programme Co-ordinator 06-ജൂലായ്-2015 3713
സര്‍ക്കാര്‍ ജീവനക്കാരുടെ പുകവലി, മദ്യപാനം എന്നിവ വിലക്കുന്നത് നിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് 06-ജൂലായ്-2015 3673
Foreign Travel
Apply Online
 
 

(17/05/22)   ___________________

(25/04/22)   ___________________

(13/12/21)   ___________________

(04/12/21)   ___________________

 

Map

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2561200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.