വകുപ്പ്തല ചുറ്ററിയുപ്പുകൾ
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരളം (കേരള സർക്കാർ)
 

Department Circulars

വേർതിരിയ്ക്കുക
ദ്രുശ്യമാക്കുക # 
തലക്കെട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കപ്പെട്ടത് %s ഹിറ്റുകൾ
New Polytechnics-Submission of Online Application extended up to 07-03-2015 26-ഫെബ്രുവരി-2015 3739
Duty leave for Poly/THS Students participating National Games 26-ഫെബ്രുവരി-2015 3736
Official Language Malayalam - Progress report-Reg 24-ഫെബ്രുവരി-2015 6206
Army recruitment reg 23-ഫെബ്രുവരി-2015 3711
Handloom Uniform to THS/Polytechnic Students 21-ഫെബ്രുവരി-2015 5516
Result Frame Document 2014-15 19-ഫെബ്രുവരി-2015 4093
Final Seniority list of LD Clerks/UD Typist/Clerk Typist 19-ഫെബ്രുവരി-2015 21599
Circular for Confidential Report-Called for-reg 19-ഫെബ്രുവരി-2015 4359
Rural Innovators Meet 2015 19-ഫെബ്രുവരി-2015 3566
Circular for Evening Diploma- Head of Account (2) 19-ഫെബ്രുവരി-2015 5393
Foreign Travel
Apply Online
 
 

(19/10/21)   ___________________

(13/10/21)   ___________________

(09/10/21)   ___________________

(30/09/21)   ___________________

(30/09/21)   ___________________

(28/09/21)   ___________________

(23/09/21)   ___________________

 

Map

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2561200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.