വകുപ്പ്തല ചുറ്ററിയുപ്പുകൾ
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരളം (കേരള സർക്കാർ)
 

Department Circulars

വേർതിരിയ്ക്കുക
ദ്രുശ്യമാക്കുക # 
തലക്കെട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കപ്പെട്ടത് %s ഹിറ്റുകൾ
AICTE Approval 2015-16 reg 30-മാർച്ച്-2015 5767
Status report on Inspection reports and paras pending- Details requesting of-Reg 27-മാർച്ച്-2015 4020
Free Laptops to girl students 27-മാർച്ച്-2015 13658
advance increment for M.Tech- urged to submit attested copy of Certificates 24-മാർച്ച്-2015 4843
Treasury Transaction- Rushing of bills and drawel of advance towards the close of the financial year-Instructions issued 22-മാർച്ച്-2015 3739
By transfer appointment of Last Grade Servants- Idukki 16-മാർച്ച്-2015 3749
By transfer appointment of Last Grade Servants- Kannur 16-മാർച്ച്-2015 3678
Kannur - Promotion of Last Grade Servants 13-മാർച്ച്-2015 7087
Idukki - Promotion of Last Grade Servants 13-മാർച്ച്-2015 4112
Preparation of Gradation List of Lecturers/Prof.Gr.II/Prof.Gr.I in College of fine Arts 10-മാർച്ച്-2015 3300
Foreign Travel
Apply Online
 
 

Map

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2561200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.