വകുപ്പ്തല ചുറ്ററിയുപ്പുകൾ
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരളം (കേരള സർക്കാർ)

Department Circulars

വേർതിരിയ്ക്കുക
ദ്രുശ്യമാക്കുക # 
തലക്കെട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കപ്പെട്ടത് %s ഹിറ്റുകൾ
ശൂന്യ വേതന അവധിയില്‍ തുടരുന്ന അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസ്സര്‍മാരുടെ വിവരങ്ങള്‍ - സംബന്ധിച്ച് 06-മെയ്-2019 165
31.01.2019 വരെ ബി.ടെക് നേടിയവരുടെ സീനീയോറിറ്റി പട്ടിക തയ്യാറാക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച് 06-മെയ്-2019 230
Government/Aided/Self Financing Polytechnic Colleges – submitting EoA for the year 2019-20 - Reg 06-മെയ്-2019 91
ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി വിഭാഗം അദ്ധ്യാപകരുടെ വിവര ശേഖരണം - സംബന്ധിച്ച്. 03-മെയ്-2019 223
ഈ വകുപ്പില്‍ 01.01.2010 മുതല്‍ 31.12.2018 വരെ ലാസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് തസ്തികകളില്‍ (വാച്ച്മാന്‍ / ബസ് ക്ലീനര്‍ / ഓഫീസ് അറ്റന്‍ഡന്‍റ്) നിയമനം ലഭിച്ച ജീവനക്കാരുടെ അന്തിമ സീനിയോറിറ്റി ലിസ്റ്റ്. 03-മെയ്-2019 255
സ്ഥാപങ്ങളുടെ മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച്. 03-മെയ്-2019 193
നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികളുടെ സ്ഥിതി വിവരം അറിയിക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച്. 03-മെയ്-2019 147
Government/Aided/Self-financing Polytechnic Colleges – Submitting EoA for the year 2019-20- reg. 30-ഏപ്രിൽ-2019 176
സർക്കാർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജുകളിലെ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ കേഡർ മുതലുള്ള ജീവനക്കാരുടെ വിവരങ്ങൾ എം.ഐ.എസ് സോഫ്ട്‍വെയറിൽ പുതുക്കുന്നത് - നിർദേശങ്ങൾ നൽകുന്നത് - സംബന്ധിച്ച്. 30-ഏപ്രിൽ-2019 170
അനധികൃതമായ ഫണ്ട് പിരിവും, ഹൈസ്കൂളുകളുടെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളും - സംബന്ധിച്ച് 29-ഏപ്രിൽ-2019 196

>

Foreign Travel
Apply Online

Map

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2451200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.
ഫാക്സ് : 0471-2451369, 0471-2463733.