വകുപ്പ്തല ചുറ്ററിയുപ്പുകൾ
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരളം (കേരള സർക്കാർ)
 

Department Circulars

വേർതിരിയ്ക്കുക
ദ്രുശ്യമാക്കുക # 
തലക്കെട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കപ്പെട്ടത് %s ഹിറ്റുകൾ
കമ്പ്യൂട്ടർ ഹാർഡ്‍വെയർ മെയിന്‍റനന്‍സ് വിഭാഗം വർക്ക്ഷോപ്പ് ഇന്‍സ്ട്രക്ടർ / ഡെമോണ്‍സ്ട്രേറ്റര്‍ / ഇന്‍സ്ട്രക്ടർ ഗ്രേഡ് II തസ്തികയിലെ ജീവനക്കാരുടെ വിവരശേഖരണം - സംബന്ധിച്ച് 23-സെപ്റ്റംബർ-2020 57
01.01.2018 മുതല്‍ 30.06.2020 വരെ കാലയളവില്‍ സീനിയർ സൂപ്രണ്ട് തസ്തികയിലേക്ക് നിയമനം ലഭിച്ച ജീവനക്കാരുടെ താല്‍ക്കാലിക ഗ്രഡേഷന്‍ ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച് 23-സെപ്റ്റംബർ-2020 83
01.11.2018 മുതല്‍ 30.06.2020 വരെ കാലയളവില്‍ ജൂനിയർ സൂപ്രണ്ട് തസ്തികയിലേക്ക് നിയമനം ലഭിച്ച ജീവനക്കാരുടെ താല്‍ക്കാലിക ഗ്രഡേഷന്‍ ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച് 23-സെപ്റ്റംബർ-2020 75
Intellectual Property Rights (IPR) Policy - Details sought - Reg 22-സെപ്റ്റംബർ-2020 75
2019-2020 അധ്യയന വർഷത്തിൽ അഡ്മിഷൻ നേടിയ എം.ടെക്. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് രണ്ടാം സെമെസ്റ്ററിലെ നോൺ ഗേറ്റ് സ്കോളർഷിപ് തുക അനുവദിച്ചു നൽകുന്നത് - സംബന്ധിച്ച് 18-സെപ്റ്റംബർ-2020 111
സർക്കാർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് - 2019-'20 അധ്യയന വർഷത്തെ സെമസ്റ്റർ പൂർത്തീകരിക്കുന്നതുവരെ നിയമിച്ച ഗസ്റ്റ് അധ്യാപകരുടെ വേതനം അനുവദിക്കലും 2020 -'21 അധ്യയന വർഷത്തെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകളുടെ നടത്തിപ്പും - സംബന്ധിച്ച് 18-സെപ്റ്റംബർ-2020 159
പിന്നോക്ക വിഭാഗങ്ങളുടെ പ്രാതിനിധ്യം സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള്‍ പിന്നോക്ക വിഭാഗ കമ്മീഷന്‍റെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള വെബ് പോര്‍ട്ടലിലേക്ക് അപ്‍ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് - സംബന്ധിച്ച് 17-സെപ്റ്റംബർ-2020 127
പോളിടെക്‌നിക് അദ്ധ്യാപകർക്ക് കേരളത്തിലെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജുകളിൽ എം ടെക് പഠിക്കുന്നതിനായി നടപ്പിലാക്കിയ പദ്ധതി - അപേക്ഷകർക്കുള്ള മാർഗ നിർദേശങ്ങൾ 17-സെപ്റ്റംബർ-2020 136
ബിൽ ഡിസ്കൗണ്ടിംഗ് സിസ്റ്റം (ബി ഡി എസ് ) വഴി നൽകുന്ന തുകകൾ ബഡ്‌ജെക്ട് ശീർഷകത്തിൽ നിന്നും ക്രമീകരിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചു് 17-സെപ്റ്റംബർ-2020 82
2020 - 21 അധ്യയന വർഷത്തെ ലാറ്ററൽ എൻട്രി മുഖേന പോളിടെക്‌നിക്‌ ഡിപ്ലോമ പ്രവേശനം - ഫീസ് -സംബന്ധിച്ചു് 16-സെപ്റ്റംബർ-2020 164
Foreign Travel
Apply Online
 
 

Map

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2561200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.