പാലക്കാട്, തൃശ്ശൂര്‍ ജില്ലകളിലേതുള്‍പ്പെടെയുള്ള പോളിടെക്നിക് കോളേജുകളില്‍ സായാഹ്ന ത്രിവത്സര സിവില്‍ ഡിപ്ളോമ കോഴ്‍സുകള്‍ പുനരാരംഭിക്കുന്നതിന് - ബഹു. മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് സമര്‍പ്പിച്ച നിവേദനം - സംബന്ധിച്ച്