വകുപ്പ്തല ചുറ്ററിയുപ്പുകൾ
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരളം (കേരള സർക്കാർ)
 

Department Circulars

വേർതിരിയ്ക്കുക
ദ്രുശ്യമാക്കുക # 
തലക്കെട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കപ്പെട്ടത് %s ഹിറ്റുകൾ
വിവിധ വിഭാഗം ജീവനക്കാര്‍ക്കുള്ള IMG യുടെ ട്രെയിനിംഗ് പ്രോഗ്രാമുകള്‍ - പങ്കെടുക്കാന്‍ താല്പര്യമുള്ള ജീവനക്കാരുടെ അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിക്കേണ്ടത് - സംബന്ധിച്ച് 06-ഒക്ടോബർ-2022 21
കെ.പി.എസ്.സി 2022 ജനുവരി മാസത്തിൽ നടത്തിയ വകുപ്പ് തല പരീക്ഷാ ഫലത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തയാറാക്കിയ സീനിയർ ക്ലാർക്ക് തസ്തികയിലേക്ക് - സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്ന ജീവനക്കാരുടെ അന്തിമ സീനിയോറിറ്റി ലിസ്റ്റ് - സംബന്ധിച്ച് 06-ഒക്ടോബർ-2022 28
Training programme on “Capacity building for THS/GCI Superindents” under the Department of Technical Education is scheduled at IMG Kozhikode from 12/10/2022 to 15/10/2022 - Officers deputed - Orders 01-ഒക്ടോബർ-2022 137
ഡിപ്ലോമ വിദ്യാർത്ഥികൾക് 2022 - 2023 അധ്യയനവർഷത്തെ ഒക്ടോബർ നവംബർ മാസങ്ങളിലെ എല്ലാ ശനിയാഴ്ചകളിലും റെഗുലർ ക്ലാസ്സ് നടത്തുന്നത് സംബന്ധിച്ചു .. 30-സെപ്റ്റംബർ-2022 180
കേരള സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാമിഷൻറെ സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ പദ്ധതിയായ വി കെയർ മുഖേനയുള്ള ചികിത്സാ സഹായത്തിന് ഫണ്ട് സ്വരൂപിക്കുന്നതിന്റെ - നിർദ്ദേശങ്ങൾ - സംബന്ധിച്ച് 26-സെപ്റ്റംബർ-2022 171
REVISED SELECT LIST FOR THE POST OF SENIOR SUPERINTENDENT FOR THE YEAR 2022 26-സെപ്റ്റംബർ-2022 296
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ബോര്‍ഡ് നടത്തുന്ന പരീക്ഷയ്ക്ക് അനുവദിച്ച ഹാജര്‍ നിലയിലെ ഇളവ് - സംബന്ധിച്ച് 24-സെപ്റ്റംബർ-2022 219
ലാസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് തസ്തികയില്‍ പി.എസ്.സി യ്ക്ക് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്ത ഒഴിവ് വിവരങ്ങള്‍ - സംബന്ധിച്ച് 24-സെപ്റ്റംബർ-2022 244
വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഇടയിലെ മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുന്നത് - സംബന്ധിച്ച് 22-സെപ്റ്റംബർ-2022 246
പി.ഡി.അക്കൗണ്ടുകളിൽ അവശേഷിക്കുന്ന തുക - വിനയോഗിക്കുന്നത് -സംബന്ധിച്ച് 22-സെപ്റ്റംബർ-2022 245

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2561200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.