വകുപ്പ്തല ചുറ്ററിയുപ്പുകൾ
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരളം (കേരള സർക്കാർ)
 

Department Circulars

വേർതിരിയ്ക്കുക
ദ്രുശ്യമാക്കുക # 
തലക്കെട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കപ്പെട്ടത് %s ഹിറ്റുകൾ
എം ടെക് പി .എച് .ഡി യോഗ്യതകളുടെ പ്രൊവിഷണൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സമർപ്പിക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ചു് 24-ജനുവരി-2022 23
വിവിധ വിഭാഗം ജീവനക്കാർക്കുള്ള IMG-യുടെ ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാമുകൾ - പങ്കെടുക്കാൻ താത്‌പര്യമുള്ള ജീവനക്കാരുടെ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ടതു - സംബന്ധിച്ച് 22-ജനുവരി-2022 118
National Day Celebrations- Republic Day 2022- Instructions issued - reg 22-ജനുവരി-2022 75
Inviting nominations for the post of Head of Departments – On deputation basis - reg 21-ജനുവരി-2022 122
കോളേജ് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന് കീഴിൽ വരുന്ന ജനറൽ വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന അദ്ധ്യാപകരുടെ തസ്തികകൾ സംബന്ധിച്ചുള്ള വിവരം ഓൺ ലൈനായി ശേഖരിക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച് 18-ജനുവരി-2022 164
ടെസ്റ്റിങ് ചാർജ് വിതരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു ചർച്ച നടത്തുന്നത് - സംബന്ധിച്ച് 17-ജനുവരി-2022 187
2022 വർഷത്തെ സർക്കാർ ഡയറി വിതരണം - സംബന്ധിച്ച് 15-ജനുവരി-2022 230
2022 പുതുവർഷാരംഭം മുതൽ എല്ലാ ബുധനാഴ്ചകളിലും കൈത്തറി/ ഖാദി വസ്‌ത്രങ്ങൾ ധരിക്കണമെന്ന് നിർദ്ദേശം നൽക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച് 15-ജനുവരി-2022 163
ഇംഗ്ലീഷിലെ ദീർഘരൂപങ്ങൾക്ക് സമാനമായ ചുരുക്കരൂപങ്ങൾ മലയാളലിപിയിലെഴുതണമെന്ന നിർദ്ദേശം പാലിക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച് 15-ജനുവരി-2022 175
കേരള രാജ് ഭവനിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന കത്തുകളിലും അപേ ക്ഷകളിന്മേലുമുള്ള നടപടികൾ ത്വരിതപ്പെടുത്തുന്നത് - സംബന്ധിച്ച് 15-ജനുവരി-2022 93
Foreign Travel
Apply Online
 
 

(13/12/21)   ___________________

(04/12/21)   ___________________

(29/11/21)   ___________________
M. Tech./M. Arch. Admission 2021-2022
(18/11/21)   ___________________
B.Tech Lateral Entry Test 2021 – Final Answer Key
(09/11/21)   ___________________

 

Map

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2561200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.