ടെൻഡർ അറിയിപ്പുകൾ
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരളം (കേരള സർക്കാർ)
 

Tenders

വേർതിരിയ്ക്കുക
ദ്രുശ്യമാക്കുക # 
തലക്കെട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കപ്പെട്ടത് %s ഹിറ്റുകൾ
Notice Inviting E-Tender for Purchase of Rotary Engine Stand suitable for Mercedes Benz Engines in ADAM lab in Government Engineering College, Barton Hill - Reg 04-01-2022 695
Government Engineering College, Bartonhill - CBR Testing Machine with Digital flow and load read out values in Civil Department - Reg 03-01-2022 715
Government Engineering College, Bartonhill - Purchase of One Potentiostat / Galvanostat and Standard cell Kit for the Nanoelectronics Research Lab in the ECE department - Reg 03-01-2022 674
Re-tender Notice - Inviting E-Tender for Annual maintenance contract for Lift 1 & 2 in Government Engineering College, Barton Hill - Reg 24-12-2021 737
Quotation Notice – Government Polytechnic College, Palakkad - Quotation for providing Ferro Cement shelf in Physics Lab - Reg 17-12-2021 759
Government Polytechnic College, Palakkad – Quotation Notice – Purchase of Sports Items for Physical Education Section - Reg 06-12-2021 817
Government Polytechnic College, Palakkad – Quotation Notice – Supply of books to the General Library - Reg 17-11-2021 814
Notice inviting bid in GEM for 1 Desktop Computer with High End Windows 10 Home for the use in TBI Centre in Government Engineering College Barton Hill - Reg 16-11-2021 1262
Government Polytechnic College, Palakkad – Quotation Notice – Purchase of Electrical items for Electrical Maintenance and Electrical Workshop - Reg 16-11-2021 1135
College of Fine Arts, Thiruvananthapuram - Re-Tender Notice – Purchase of Articles for Networking of Computer Lab of Applied Art Department - Reg 11-11-2021 885

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2561200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.