ടെൻഡർ അറിയിപ്പുകൾ
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരളം (കേരള സർക്കാർ)
 

Tenders

വേർതിരിയ്ക്കുക
ദ്രുശ്യമാക്കുക # 
തലക്കെട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കപ്പെട്ടത് %s ഹിറ്റുകൾ
Tender Notice – College of Fine Arts Tvpm - Purchase of Art materials for painting Department 15-02-2021 1186
Notice inviting Rebid in GEM for Purchase of AC in EEE Department, Government Engineering College, Bartonhill 12-02-2021 1299
Government College of Fine Arts, Thrissur - Notice Inviting E-Tender – Supply of Consumables - Reg 11-02-2021 1288
Notice inviting Rebid in GEM for Purchase of Probe Sonicator for Nano electronics lab in Electronics and Communication Engineering Department in Government Engineering College, Bartonhill 09-02-2021 1275
Re-Tender Notice - Raja Ravi Varma College of Fine Arts, Mavelikkara - Sealed and competitive Tenders are invited for the supply of Readymade Professional Artist’s Multi Function Studio Easel Artist’s Donkey Bench Easel for Painting Department – Reg 08-02-2021 1152
പെരുമ്പാവൂർ ഗവ.പോളിടെക്നിക് കോളേജിലെ കായിക വിഭാഗത്തിലേക്ക് ഹെൽത്ത് ക്ലബ് ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങുന്നത് - സംബന്ധിച്ച് 06-02-2021 982
Bid Notice - Government Engineering College Barton Hill – Ultrasonic Probe Sonicator - Reg 20-01-2021 843
Sealed and Competitive Tenders are invited for the supply of Machinery and Equipments for Painting Department of Raja Ravi Varma College of Fine Arts, Mavelikkara – Reg 08-01-2021 916
Government Engineering College Barton Hill – Bid Extension Document - Reg 01-01-2021 926
Raja Ravi Varma College of Fine Arts, Mavelikkara - Sealed and competitive Tenders are invited for the supply of Readymade Professional Artist’s Multi Function Studio Easel Artist’s Donkey Bench Easel for Painting Department – Reg 01-01-2021 873

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2561200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.