ടെൻഡർ അറിയിപ്പുകൾ
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരളം (കേരള സർക്കാർ)
 

Tenders

വേർതിരിയ്ക്കുക
ദ്രുശ്യമാക്കുക # 
തലക്കെട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കപ്പെട്ടത് %s ഹിറ്റുകൾ
Govt. Women's Polytechnic College Kozhikode- implementation of Campus wide computer network- Phase l- Publication of Tender Notice - Reg 06-05-2022 557
Government Polytechnic College, Kodumbu post, palakkad - Quotation Notice - The Servicing of Total Station equipment in Material Testing Lab - reg 06-05-2022 553
Govt.Women's Polytechnic College Kozhikode- Implementation of Campus wide computer network- Phase I- Publication of Tender Notice -Reg 21-04-2022 642
Government Polytechnic College, Palakkad – Quotation Notice – Video Coverage and Editing - Reg 05-04-2022 828
Kerala Government Polytechnic College, Kozhikode - E-Tender Notice – Supply, Installation and Commissioning of Campus wide Wired and Wireless Local Area Network - Reg 08-03-2022 735
Notice Inviting E-Tender Purchase of Mechanical Tools for prototyping the products in TBI centre in Government Engineering College ,Barton Hill 23-02-2022 912
e-Tender Details - e-Tender Details - Government Polytechnic College, Kodumbu Post, Palakkad - Quotation for The Purchase of ltems for Science Lab - Reg 19-02-2022 1013
e-Tender Details - e-Tender Details - Maharaja’s Technological Institute Thrissur -Supply and installation Equipments to physical Fitness Centre of Institution - Reg 11-02-2022 962
e-Tender Details - e-Tender Details - Government Polytechnic College, Kodumbu Post, Palakkad - QQuotation for Refilling of Fire Extinguisher Cylinders - Reg 09-02-2022 857
e-Tender Details - e-Tender Details - Government Polytechnic College, Kodumbu Post, Palakkad - Quotation for the Supply and installation of Fridge at Men's /Ladies Hostels - Reg 09-02-2022 771

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2561200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.