ടെൻഡർ അറിയിപ്പുകൾ
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരളം (കേരള സർക്കാർ)

Tenders

വേർതിരിയ്ക്കുക
ദ്രുശ്യമാക്കുക # 
തലക്കെട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കപ്പെട്ടത് %s ഹിറ്റുകൾ
E-Tender Notice - Purchase of UPS and Battery for Various Departments in Government Engineering College, Bartonhill – Reg 29-11-2017 959
E-Tender Notice - Purchase of Sports Equipments for Physical Education Department in Government Engineering College, Bartonhill – Reg 22-11-2017 940
Government Engineering College, Bartonhill - Sealed quotations are invited for the purchase of Anti-ragging Display Board – Reg 14-11-2017 883
Government Engineering College, Bartonhill - Sealed quotations are invited for the purchase of RFID Card Printer – Reg 10-11-2017 841
Government Engineering College, Bartonhill - Sealed quotations are invited for the purchase of uniform – Reg 10-11-2017 873
Government Engineering College, Bartonhill - Sealed quotations are invited for the purchase of an RFID Cards – Reg 10-11-2017 897
Short Tender Notice - Kalamassery Govt.Polytechnic College - Sealed Competitive Tenders are invited for the supply of the following Materials - Reg 09-11-2017 989
E-Tender Notice - Purchase of Autocollimator for Mechanical Engineering Lab in Government Engineering College, Bartonhill – Reg 01-11-2017 899
E-Tender Notice - Purchase of Profile Projector for Mechanical Engineering Lab in Government Engineering College, Bartonhill – Reg 01-11-2017 880
E-Tender Notice - Purchase of Equipments for ECE Lab in Government Engineering College, Bartonhill – Reg 30-10-2017 1131
Foreign Travel
Apply Online

Map

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2451200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.
ഫാക്സ് : 0471-2451369, 0471-2463733.