ടെൻഡർ അറിയിപ്പുകൾ
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരളം (കേരള സർക്കാർ)
 

Tenders

വേർതിരിയ്ക്കുക
ദ്രുശ്യമാക്കുക # 
തലക്കെട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കപ്പെട്ടത് %s ഹിറ്റുകൾ
e-Tender Details - Kerala Government Polytechnic College Kozhikode - Equipment for Tool & Die Engineering Department – Reg 12-07-2022 537
Government Engineering College, Wayanad - Quotation for the supply and installation of 5 KVA Solar inverter with battery for Electrical & Electronics Engineering Department - Reg 05-07-2022 543
e-Tender Details - College of Fine Arts, Thiruvananthapuram – Purchase of Consumables for Applied Art Department – Reg 04-07-2022 485
e-Tender Details - Government Engineering College Wayanad – Quotation for Water Proofing work at administrative Block – Reg 04-07-2022 521
e-Tender Details - Government Engineering College Wayanad – Purchase of 53 nos of desktop computers to Electrical and Electronics Engineering Dept. (24 Nos) & Electronics and Communication Engineering Dept .(29 Nos)– Reg 01-07-2022 522
e-Tender Details - Government Engineering College Wayanad – Quotation for the supply of pneumatic comparator to Mechanical department – Reg 01-07-2022 457
e-Tender Details - Maharaja's Technological Institute Thrissur – Supply and Instillation of 7 Number of 1.5 Ton Split Air Conditioner to Computer & Electronics Department – Reg 22-06-2022 590
e-Tender Details - Government Engineering College Bartonhill – Purchase of 96 numbers of SMF Batteries for IT Department – Reg 15-06-2022 672
e-Tender Details - Government Engineering College Bartonhill – USRP Kit and Daughter Board to conduct the Laboratory Course – Reg 15-06-2022 478
eTender Notice – Government Polytechnic College, Kozhikkode – Supply, Installation and commissioning of Campus wide wired and wireless Local Area Network - Reg 10-06-2022 468

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2561200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.