ടെൻഡർ അറിയിപ്പുകൾ
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരളം (കേരള സർക്കാർ)
 

Tenders

വേർതിരിയ്ക്കുക
ദ്രുശ്യമാക്കുക # 
തലക്കെട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കപ്പെട്ടത് %s ഹിറ്റുകൾ
Maharaja’s Technological Institute, Thrissur - Sealed and Competitive Tenders are invited for the Supply and Installation of Machineries to the Civil Branch - Reg 23-10-2020 918
Government Polytechnic College, Vechoochira - Sealed and Competitive Tenders are invited for the Supply of Equipments for the Wiring of Lab Tables - Reg 23-10-2020 894
Maharaja's Technological Institute, Thrissur - Sealed Competitive Tenders are Invited for the Supply and Installation of Equipments for Electronics Branch - Reg 07-10-2020 994
Maharaja’s Technological Institute, Thrissur - Sealed Competitive Tenders are invited for the supply and installation machineries to the Civil Branch - Reg 25-08-2020 1014
Govt.Polytechnic Coolege Vechoochira - Sealed and Competitive tenders are invited for the supply of equipments for the wiring of lab tables of this Institution 29-06-2020 1153
Tender Extension Notice - Government Polytechnic College, Vechoochira – Sealed and competitive tenders are invited for the supply of equipments for the use of General Workshop - Reg 12-03-2020 1509
Bid Notice - Government Engineering College Barton Hill – Multifunction Machines MFM - Reg 20-02-2020 1634
Retender Notice - Inviting E-Tender for Purchase of various equipments for use in the Electrical and Electronics Engineering Department for Government Engineering College, Bartonhill – Reg 07-02-2020 1684
Retender Notice - Inviting E-Tender for Purchase of Electronic Devices for the Prototyping and Research Activities in TBI for Government Engineering College, Bartonhill – Reg 07-02-2020 1488
Sealed and Competitive tenders are invited for the supply of Diesel Generator for the use of this Institution as per the condition shown below-reg 05-02-2020 1576
Foreign Travel
Apply Online
 
 

(17/05/22)   ___________________

(25/04/22)   ___________________

(13/12/21)   ___________________

(04/12/21)   ___________________

 

Map

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2561200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.