ടെൻഡർ അറിയിപ്പുകൾ
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരളം (കേരള സർക്കാർ)
 

Tenders

വേർതിരിയ്ക്കുക
ദ്രുശ്യമാക്കുക # 
തലക്കെട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കപ്പെട്ടത് %s ഹിറ്റുകൾ
e-Tender Details - e-Tender Details - Government Polytechnic College, Kodumbu Post, Palakkad - Quotation for The Purchase of ltems for Science Lab - Reg 19-02-2022 837
e-Tender Details - e-Tender Details - Maharaja’s Technological Institute Thrissur -Supply and installation Equipments to physical Fitness Centre of Institution - Reg 11-02-2022 794
e-Tender Details - e-Tender Details - Government Polytechnic College, Kodumbu Post, Palakkad - QQuotation for Refilling of Fire Extinguisher Cylinders - Reg 09-02-2022 697
e-Tender Details - e-Tender Details - Government Polytechnic College, Kodumbu Post, Palakkad - Quotation for the Supply and installation of Fridge at Men's /Ladies Hostels - Reg 09-02-2022 618
Re-tender Notice - Annual maintenance contract for Lift 1 and 2 in Government Engineering College Barton Hill - Reg 05-02-2022 578
Maharaja's Technological Institute, Thrissur – Sealed competitive tenders are invited for the supply and installation of Equipments for Computer Branch – Reg 28-01-2022 681
Government Polytechnic College, Palakkad – Quotation for Video Coverage – Reg 06-01-2022 697
Government Polytechnic College, Palakkad – Quotation for providing Aluminium Fabrication / PVC Sheet Work Shelf at Physics Lab – Reg 06-01-2022 625
Government Polytechnic College, Palakkad – Quotation for the supply and installation of PA System – Reg 06-01-2022 583
Government Polytechnic College, Palakkad – Quotation for the supply and installation of Sanitary Napkin destroyer machine – Reg 06-01-2022 522

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2561200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.