ടെൻഡർ അറിയിപ്പുകൾ
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരളം (കേരള സർക്കാർ)
 

Tenders

വേർതിരിയ്ക്കുക
ദ്രുശ്യമാക്കുക # 
തലക്കെട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കപ്പെട്ടത് %s ഹിറ്റുകൾ
College of Fine Arts ,Thiruvananthapuram-Tender Notice-Purchase of Consumables for Painting Department 18-10-2022 397
College of Fine Arts ,Thiruvananthapuram-Tender Notice-Purchase of Consumables for Sculpture Department 18-10-2022 291
e-Tender Details - Govt Polytechnic College Kozhikode – Purchase of Equipment for Electrical Engineering Departrnent – Reg 03-10-2022 459
MTI Thrissur - Purchase of A3 Multi Functional Printers 13-09-2022 515
Tender - GPTC Kozhikode - Purchase of equipment for Electrical Engineering Department 06-09-2022 601
e-Tender Details - Government Engineering College, Wayanad – Quotation for the supply of RTL-SOR dongle to Electronis & Communication Engineering Department. – Reg 02-09-2022 563
e-Tender Details - Government Engineering College, Wayanad – Quotation for the supply of wiring Consumables to Electrical & Electronis Engineering Department. – Reg 01-09-2022 444
e-Tender Details - Government Engineering College, Wayanad – Quotation forthe supply of bridges to Electrical & electronics Engineering department. – Reg 31-08-2022 508
Short Tender Notice – Government Engineering College, Wayanad – e-Tenders are invited for the supply of USRP N210 Kit for the Communication Lab of Electronics and Communication Engineering Department - Reg 30-08-2022 547
e-Tender Details - MAHARAJA'S TECHNOLOGICAL INSTITUTE,THRISSUR – Purchase of A3 Multi functional printer – Reg 27-08-2022 461

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2561200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.