ടെൻഡർ അറിയിപ്പുകൾ
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരളം (കേരള സർക്കാർ)
 

Tenders

വേർതിരിയ്ക്കുക
ദ്രുശ്യമാക്കുക # 
തലക്കെട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കപ്പെട്ടത് %s ഹിറ്റുകൾ
Sealed competitive tenders are invited for the supply and installation surveillance cameras and accessories in the campus and hostel of this institution-Reg 30-12-2019 734
Purchase of Furniture for the Canteen of the Office – Publishing – of Reg 28-12-2019 780
RE-TENDER NOTICE - Sealed Competitive Tenders are invited for the supply of Lab equipments for Gptc, Kalamassery – Reg 19-12-2019 856
Inviting Bid in GeM for Purchase of Digital Service Oscilloscope for EEE Department in Government Engineering College, Bartonhill - Reg 12-12-2019 756
Inviting Bid in GeM for Purchase of AC for EEE Department in Government Engineering College, Bartonhill - Reg 30-11-2019 976
Notice – Sealed and Competitive tenders are invited for the supply of LCD Projector for the use of this Institution as per the condition shown below 26-11-2019 823
Notice - Sealed and Competitive tenders are invited for the supply of green boards, notice boards and white boards for the use of class rooms of this Insitution as per the condition shown below. 26-11-2019 825
Inviting E-Tender for Purchase of Various equipments for Mechanical Engineering Department in Government Engineering College, Bartonhill – Reg 25-11-2019 864
Inviting E-Tender for Purchase of Spin Coating Unit with UV Curing System for ECE Department in Government Engineering College, Bartonhill - Reg 25-11-2019 802
Inviting E-Tender for Purchase of Digital IC Trainer Kits in Digital Electronics Lab of ECE Department in Government Engineering College, Bartonhill - Reg 25-11-2019 879
Foreign Travel
Apply Online
 
 

(19/10/21)   ___________________

(13/10/21)   ___________________

(09/10/21)   ___________________

(30/09/21)   ___________________

(30/09/21)   ___________________

(28/09/21)   ___________________

(23/09/21)   ___________________

 

Map

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2561200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.